By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 6 (111), 1996, č. 5, 6. 1., s. 13
Annotation: Recenze 1. sv. sborníku Sborník společnosti Aloise Jiráska, red. Maňáková M. a Mikulášek Alexej, Praha, Společnost Aloise Jiráska 1995.
Article
3
In: Opera slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 6, 1996, č. 3, s. 66-67
Annotation: Přehledová recenze sv. 33 (Olomouc, Univerzita Palackého 1995).
Article
4
online
In: Opera slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 6, 1996, č. 1, s. 54-56
Annotation: Recenze.
Article
5
by Pospíšil, Ivo, 1952 květen 14.-, Zelenka, Miloš, 1961-
Published Brno : Masarykova univerzita, 1996.
Annotation: S úvodem (s. 5-6) a se studiemi: Pospíšil I., Na křižovatce: René Wellek a některé genetické a typologické souvislosti literární vědy 20....
Book
6
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 16, 5. 10., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 39, 1995, č. 8, říjen, Příloha měsíčníku Kam v Brně. . .
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Brněnský večerník. -- Roč. 5, 1995, č. 127, 30. 6., s. 3
Annotation: Recenze. - Vančura Vladislav.
Article
9
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 39, 1995, č. 4, červen, příl. Kam, příloha měsíčníku Kam v Brně
Annotation: Úryvek z textu.
Article
10
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 39, 1995, č. 3, květen, příl. KAM, příloha měsíčníku KAM v Brně
Annotation: Úryvek z textu.
Article
11
In: Brněnský večerník. -- Roč. 5, 1995, č. 42, 28. 2., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
12
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada literárněvědná (D). -- Roč. 44, 1995, č. 42, s. 141-145
Annotation: Jubilejní medailon I. D. (nar. 18. 5. 1935, Čuka, Řecko).
Article
13
14
In: Alternativa. -- Roč. 1, 1994, č. 4, 8. 12., s. 7
Annotation: Masaryk Tomáš Garrigue; recenze.
Article
15
In: Brněnský večerník. -- Roč. 4, 1994, č. 236, 30. 11., s. 3
Annotation: Recenze též monografie Karfík Vladimír: Jiří Kolář, Praha, Český spisovatel 1994.
Article
16
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 4 (109), 1994, č. 229, 29. 9., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 4 (109), 1994, č. 211, 8. 9., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 149, 25. 6., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 142, 17. 6., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
20