By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 40, 1996, č. 12, prosinec, příl. Kam, r. 2, s. 11
Annotation: Poznámka k otištěné básni.
Article
3
4
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 52, 1996, č. 242, 15. 10., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 6 (111), 1996, č. 226, 26. 9., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 40, 1996, č. 9, září, příl. Kam, r. 2, s. 10
Annotation: Glosa k publikovanému úryvku.
Article
7
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 6 (111), 1996, č. 182, 6. 8., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Brněnský večerník. -- Roč. 6, 1996, č. 148, 2. 8., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Brněnský večerník. -- Roč. 6, 1996, č. 170, 9. 7., s. 3
Annotation: Recenze; Tolstoj Lev Nikolajevič.
Article
10
In: Brněnský večerník. -- Roč. 6, 1996, č. 122, 26. 6., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 6 (111), 1996, č. 136, 11. 6., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 6 (111), 1996, č. 69, 27. 3., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
13
14
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 6 (111), 1996, č. 5, 6. 1., s. 13
Annotation: Recenze 1. sv. sborníku Sborník společnosti Aloise Jiráska, red. Maňáková M. a Mikulášek Alexej, Praha, Společnost Aloise Jiráska 1995.
Article
15
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 6 (111), 1996, č. 2, 3. 1., s. 13
Annotation: Recenze též sbírky veršů J. D. :Podobizny krajiny, Krnov, vlastním nákladem 1995.
Article
16
In: Opera slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 6, 1996, č. 3, s. 66-67
Annotation: Přehledová recenze sv. 33 (Olomouc, Univerzita Palackého 1995).
Article
17
online
In: Opera slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 6, 1996, č. 3, s. 47-51
Annotation: O ruské básnířce (původně: Galkinová Ljubov, pak: Gorbačovová Ljubov), provdané do Brna (s částí rozhovoru s ní z léta 1994); zejména o...
Article
18
online
In: Opera slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 6, 1996, č. 1, s. 54-56
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Brněnský večerník. -- Roč. 5, 1995, č. 242, 12. 12., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 39, 1995, č. 10, prosinec, Příloha měsíčníku Kam v Brně. . .
Annotation: Recenze.
Article