By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 11, 2020, č. 1, 31. 7. 2020, s. 1
Annotation: Nekrolog ve Francii působící slavistky, bohemistky a spisovatelky Hany Voisine-Jechové.
Article
2
by Pospíšil, Ivo, 1952 květen 14.-
Published Brno : Masarykova univerzita, 2020.
Annotation: Soubor rusistických studií, mj. též o působení Rusů v meziválečném Československu (A. Bem, V. Vilinskij), recepci ruských děl v českých...
Book
3
In: Ivanu Dorovskému ad honorem : příspěvky z kolokvia k 85. narozeninám prof. dr. Ivana Dorovského, DrSc.. -- ISBN 978-80-210-9604-2. -- S. 31-42
Annotation: Studie je věnována činnosti I. Dorovského jakožto slavisty a komparatisty, zejména jeho metodologii a jeho juvenilní práci o Puškinově poezii,...
Book Chapter
4
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 104, 2018, č. 2, s. 327-851
Annotation: Studie se zabývá vývojem české (v menším rozsahu také slovenské) literatury ve středoevropském kontextu po roku 1918. Autoři sledují vývoj...
Article
5
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 20, 2017, č. 1, s. 21-29
Annotation: Personalistický přístup podle autora studie spojuje "tradiční autorské přístupy s textovými a recepčními perspektivami".
Article
6
online
DOI
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 20, 2017, č. 2, s. 7
Annotation: Úvodník o metodologickém zaměření čísla.
Article
7
online
DOI
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 19, 2016, č. 2, 15. 12., s. 223-225
Annotation: Recenze.
Article
8
Annotation: Kolektivní monografie představuje komplexní pohled na poetiku české a slovenské prózy ve vzájemných vztazích a souvislostech; zabývá se například...
Book
9
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+132, 2016, č. 5, s. 145-149
Annotation: Recenze.
Article
10
13
14
online
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 24, 2014, č. 1, s. 67-69
Annotation: Recenze.
Article
15
by Pospíšil, Ivo, 1952 květen 14.-
Published Brno : Masarykova univerzita, 2013.
Obsah knihy
Annotation: Monografie věnovaná teorii a dějinám ruské literatury na pozadí dalších slovanských a evropských literatur.
Book
16
online
In: Slavica litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 15, 2012, č. 1, 14. 11., s. 176
Annotation: Recenze.
Article
17
by Wollman, Frank, 1888-1969
Published Brno : Tribun EU, 2012.
Obsah knihy
Annotation: Kritická komentovaná reedice srovnávacích dějin slovanských literatur od jejich počátků po nástup moderny, jejichž autorem je zakladatel české...
Book
18
online
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 22, 2012, č. 1, s. 43-45
Annotation: Vzpomínková stať k úmrtí A. Červeňáka.
Article
19
online
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 21, 2011, č. 3, s. 53-55
Annotation: Recenze.
Article
20
online
In: Slavica litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 13, 2010, č. 1/2, 30. 11., s. 130-131
Annotation: Recenze.
Article