By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Pospíšil, Ivo, 1952 květen 14.-
Published Brno : Masarykova univerzita, 2020.
Annotation: Soubor rusistických studií, mj. též o působení Rusů v meziválečném Československu (A. Bem, V. Vilinskij), recepci ruských děl v českých...
Book
2
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 2, s. 147-149
Annotation: Recenze dvou publikací.
Article
3
In: Od moravských luk k balkánským horám : Václavu Štěpánkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-87709-24-5. -- S. 238-245
Annotation: Studie se zamýšlí nad vztahem literární vědy a historiografie a "zliterárněním" humanitních věd od sedmdesátých let 20. století.
Book Chapter
4
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 21, 2018, č. 1, s. 159
Annotation: Zpráva o kolokviu "Problémy literární vědy dnes" pořádaném Literárněvědnou společností (Brno, 8. 12. 2017).
Article
5
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+134, 2018, č. 5, s. 148-149
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 21, 2018, č. 1, s. 7-13
Annotation: Studie rozebírá vzájemný vztah kulturní antropologie a literárněvědných disciplín.
Article
7
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+134, 2018, č. 1, s. 34-42
Annotation: Esej; osobní vzpomínka na literární vědce D. Ďurišina a A. Červeňáka.
Article
8
online
Webarchiv
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 7, 2016, č. 2, 18. 1. 2017, s. 1
Annotation: Recenze publikace "Czesko-polski słownik terminów literackich" J. Balucha a P. Gierowského.
Article
9
10
by Pospíšil, Ivo, 1952 květen 14.-
Published Brno : Jan Stojnek - Galium, 2017.
Annotation: Sborník zachycuje česko-slovenské bádání Iva Pospíšila v průběhu dvaceti let; mj. s reflexemi česko-slovenských literárních a literárněvědných...
Book
11
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 52, 2017, č. 9/10, s. 143-145
Annotation: Recenze publikace "Reflexie v priestore slova" J. Lomenčíka.
Article
12
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+133, 2017, č. 11, s. 139-144
Annotation: Recenze.
Article
13
online
Webarchiv
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 7, 2016, č. 1, 28. 6., s. 1
Annotation: Recenze monografie "Ten, který byl" P. Janouška.
Article
14
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+132, 2016, č. 1, s. 148-152
Annotation: Recenze; mj. o uvedených knihách (s. 149-152).
Article
15
online
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 18, 2015, č. 2, 1. 12., s. 236-240
Annotation: Recenze. V úvodu o propadu české literární vědy zabývající se literaturou pro děti.
Article
16
17
online
In: Slavica litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 16, 2013, č. 1/2, 15. 12., s. 225-227
Annotation: Recenze.
Article
18
online
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 21, 2011, č. 3, s. 53-55
Annotation: Recenze.
Article
19
20
online
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 20, 2010, č. 3, s. 51-53
Annotation: Recenze.
Article