By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 9, 2018, č. 2, 2. 12. 2019, s. 1
Annotation: Úvaha o autorově čtenářské a vědecké zkušenosti s dílem K. Čapka.
Article
2
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 4, s. 76-80
Annotation: Úvaha o autorově čtenářské a vědecké zkušenosti s dílem K. Čapka.
Article
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 19, 2009, č. 4, 13. 1., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Slavica litteraria. Řada literárněvědné slavistiky (X). -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 11, 2009, č. 2, s. 169-170
Annotation: Recenze uvedené práce A. Valcerové, zejména její první části: Vzťah významu a tvaru - na příkladu A. Vozněsenského a překladů jeho básní...
Article
8
Annotation: S oddíly: Vystoupení v plénu (s. 13-54); Lingvistika a lingvodidaktika (s. 55-192); Literární věda a translatologie (s. 193-328); - mj. s uvedenými...
Book
11
12
by Dorovský, Ivan, 1935-2021, Gazda, Grzegorz, 1943-2020, Kusá, Mária, 1957-, Pospíšil, Ivo, 1952 květen 14.-
Published Bratislava : Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied : Petrus Publishers, 2006.
Annotation: Mj. s uvedenými příspěvky.
Book
15
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 48, 2004, č. 3, březen, příl. Kam, roč. 10, č. 3, s. 8-9
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 48, 2004, č. 2, únor, příl. Kam, roč. 10, č. 2, s. 22-23
Annotation: Zejména o překladech básní v Brně žijící L.Vondrouškové; s bio-bibliografickou poznámkou o ruské básnířce.
Article