By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 263, 11. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 44, s. 1, 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 44, 11. 11.
Annotation: Článek o kulturních vztazích mezi Čechy a Rusy utvářejícími se během 20. století a o propagaci ruské literatury a výtvarného umění v Československu....
Article
2
online
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 11, 2020, č. 1, 31. 7. 2020, s. 1
Annotation: Recenze na slovenský komentovaný výbor z publicistiky a prózy I. Babela doplněný mj. o texty slovenských spisovatelů jemu věnované. Recenze také...
Article
3
online
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 10, 2019, č. 2, 11. 2. 2020, s. 1
Annotation: Recenze na výběr z textů básníka, rusisty a literárního vědce J. Honzíka, věnovaný ruské literatuře.
Article
4
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+136, 2020, č. 6, s. 148-150
Annotation: Recenze.
Article
5
by Pospíšil, Ivo, 1952 květen 14.-
Published Brno : Masarykova univerzita, 2020.
Annotation: Soubor rusistických studií, mj. též o působení Rusů v meziválečném Československu (A. Bem, V. Vilinskij), recepci ruských děl v českých...
Book
6
online
DOI
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 29, 2019, č. 1, s. 79-83
Annotation: Recenze na monografii "A. S. Puškin na Slovensku". Kromě slovenské recepce se kniha systémově věnuje i českému prostředí.
Article
7
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+134, 2018, č. 1, s. 34-42
Annotation: Esej; osobní vzpomínka na literární vědce D. Ďurišina a A. Červeňáka.
Article
8
10
online
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 24, 2014, č. 1, s. 67-69
Annotation: Recenze.
Article
11
online
In: Slavica litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 16, 2013, č. 1/2, 15. 12., s. 231-233
Annotation: Recenze.
Article
12
by Pospíšil, Ivo, 1952 květen 14.-
Published Brno : Masarykova univerzita, 2013.
Obsah knihy
Annotation: Monografie věnovaná teorii a dějinám ruské literatury na pozadí dalších slovanských a evropských literatur.
Book
13
online
In: Slavica litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 15, 2012, č. 2, 15. 12., s. [13]-25
Annotation: Studie v bloku věnovaném J. Dobrovskému. Autor příspěvku se zabývá úlohou osobnosti J. D. v utváření Slova o pluku Igorově na pozadí knihy...
Article
15
online
In: Slavica litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 12, 2009, č. 1, listopad, s. 25-39
Annotation: Autor studie analyzuje stav a společenskou funkci literatury a literární vědy na počátku 21. století. Literární věda se orientuje na nová témata...
Article
16
online
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 19, 2009, č. 3, s. 42-43
Annotation: Informace o prvním čísle časopisu, který vznikl transformací původních ročenek stejného názvu.
Article
17
online
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 19, 2009, č. 1, s. 40-41
Annotation: Jubilejní medailon.
Article
18
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 25, 16. 6., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
19
Annotation: Sborník osmi přednášek pronesených v roce 2007 na půdě Literárněvědné společnosti.
Book