By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Kolektivní monografie představuje analýzu střední Evropy z různých perspektiv, od jazykovědy a literární vědy, až po historiografii a genologii;...
Book
2
Annotation: Sborník statí o vybraných problémech slovanských jazyků a literatur; mj. s uvedenými příspěvky týkajícími se české literatury a literární...
Book
3
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+133, 2017, č. 7/8, s. 292-296
Annotation: Recenze.
Article
4
online
DOI
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 19, 2016, č. 1, 15. 6., s. 120-123
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+132, 2016, č. 1, s. 148-152
Annotation: Recenze; mj. o uvedených knihách (s. 149-152).
Article
6
online
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 26, 2016, č. 3, s. 95-97
Annotation: Recenze.
Article
7
Annotation: Sborník studií o ozvěnách první světové války v kultuře, literatuře a kulturní historii slovanských národů, zejména Čechů a Srbů; mj....
Book
8
online
Webarchiv
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 2, 2011, č. 1, 2. 6., s. 1
Annotation: Recenze publikace "Rakousko literární" F. Všetičky.
Article
10
online
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 20, 2010, č. 1, s. 32-33
Annotation: Referát o semináři Bělehrad - Brno pod uvedeným názvem.
Article
11
online
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 20, 2010, č. 1, s. 28-29
Annotation: Referát o kongresu.
Article
12
by Mikulášek, Alexej, 1962-
Published Praha : Balt-East, 2009.
Annotation: Výbor z publikovaných studií, uspořádaný do oddílů: Kontexty česko-slovenské (s. 10-50, se studiemi: Významové dění a aluzivní strategie...
Book
13
In: Slovak Review. -- ISSN 1335-0544. -- Roč. 17, 2008, č. 1, s. 115-116
Annotation: Referát o kongresu českých slavistů.
Article
16
Annotation: S oddíly: Vystoupení v plénu (s. 13-54); Lingvistika a lingvodidaktika (s. 55-192); Literární věda a translatologie (s. 193-328); - mj. s uvedenými...
Book
18
online
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 17, 2007, č. 3, s. 33-35
Annotation: Část úvodního vystoupení na I. kongresu českých slavistů.
Article
19
online
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 17, 2007, č. 1, s. 42-47
Annotation: Referát o konferenci, probíhající v pěti blocích: Teorie komparatistiky, Ďurišiniáda, Evropa a Slované, Feminismus a postmodernismus, Nové tendence...
Article