By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+137, 2021, č. 2, s. 146-147
Annotation: Recenze.
Article
2
online
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 10, 2019, č. 2, 11. 2. 2020, s. 1
Annotation: Recenze na knihu J. M. Slovíka "Stretnutia naslepo".
Article
3
online
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 10, 2019, č. 2, 11. 2. 2020, s. 1
Annotation: Recenze na paměti R. Chmela "Úvod do pamäti".
Article
4
online
DOI
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 29, 2019, č. 1, s. 51-52
Annotation: Zpráva o průběhu 21. brněnské česko-slovenské konference.
Article
5
Annotation: Sborník česko-slovenských příspěvků se zaměřuje na českou a slovenskou literární tvorbu v období let 2000-2017; s bibliografickými odkazy...
Book
6
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 104, 2018, č. 2, s. 327-851
Annotation: Studie se zabývá vývojem české (v menším rozsahu také slovenské) literatury ve středoevropském kontextu po roku 1918. Autoři sledují vývoj...
Article
7
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+134, 2018, č. 1, s. 34-42
Annotation: Esej; osobní vzpomínka na literární vědce D. Ďurišina a A. Červeňáka.
Article
8
by Pospíšil, Ivo, 1952 květen 14.-
Published Brno : Jan Stojnek - Galium, 2017.
Annotation: Sborník zachycuje česko-slovenské bádání Iva Pospíšila v průběhu dvaceti let; mj. s reflexemi česko-slovenských literárních a literárněvědných...
Book
9
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+133, 2017, č. 12, s. 144-149
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+132, 2016, č. 6, s. 146-150
Annotation: Recenze knihy F. Kautmana, A. Valcerové a sborníku příspěvků ze sympozia pořádaného u příležitosti životního jubilea F. Kautmana (Praha,...
Article
11
12
online
In: Slavica litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 14, 2011, č. 2, 10. 12., s. 192-193
Annotation: Referát o konferenci na téma Postmodernismus: smysl, funkce a výklad (jazyk - literatura - kultura - politika), která se konala 29. 11. 2011 v Brně.
Article
13
online
In: Slavica litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 13, 2010, č. 1/2, 30. 11., s. 154-155
Annotation: Zpráva o stejnojmenném workshopu na FF MU v Brně 9. 12. 2009.
Article
14
online
In: Slavica litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 13, 2010, č. 1/2, 30. 11., s. 144
Annotation: Recenze.
Article
16
by Mikulášek, Alexej, 1962-
Published Praha : Balt-East, 2009.
Annotation: Výbor z publikovaných studií, uspořádaný do oddílů: Kontexty česko-slovenské (s. 10-50, se studiemi: Významové dění a aluzivní strategie...
Book
17
online
In: Slavica litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 11, 2008, č. 1, 21. 10., s. 160
Annotation: Referát o konferenci, která se konala 4. 12. 2007.
Article
19
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Slavica litteraria. Řada literárněvědné slavistiky (X). -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 56, 2007, č. 10, s. 190-192
Annotation: Referát o průběhu 10. česko-slovenské konference, tentokrát na téma Třináct let po = Trinácť rokov po, z níž bude jako obvykle připraven...
Article
20
online
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 17, 2007, č. 1, s. 47-50
Annotation: Referát o průběhu 10. česko-slovenské konference (k 10. výročí založení slovakistiky na Masarykově univerzitě v Brně), nazvané Třináct...
Article