By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 23, 2020, č. 2, 10. 12., s. 173-177
Annotation: Recenze.
Article
2
3
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 23, 2020, č. 2, 10. 12., s. 163-169
Annotation: Nekrolog.
Article
4
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 286, 9. 12., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 48, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 48, 9. 12.
Annotation: Recenze obsahuje mj. zamyšlení nad česko-slovinskými literárními a vědeckými vazbami.
Article
5
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 263, 11. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 44, s. 1, 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 44, 11. 11.
Annotation: Článek o kulturních vztazích mezi Čechy a Rusy utvářejícími se během 20. století a o propagaci ruské literatury a výtvarného umění v Československu....
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 8, 7. 10., s. 68
Annotation: Recenze.
Article
7
online
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 11, 2020, č. 1, 31. 7. 2020, s. 1
Annotation: Recenzní glosa o knize P. Bezděčky "Bajky a pohádky z Vysočiny".
Article
8
online
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 11, 2020, č. 1, 31. 7. 2020, s. 1
Annotation: Recenze na soubor veršů J. Zogaty "Údolí zvonu" zahrnující rozbor básníkovy poetiky.
Article
9
online
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 11, 2020, č. 1, 31. 7. 2020, s. 1
Annotation: Recenze na román V. Vondrušky "Kronika zániku Evropy 1984-2054".
Article
10
online
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 11, 2020, č. 1, 31. 7. 2020, s. 1
Annotation: Recenze na sbírku L. Jurkoviče "Z času brněnské bohémy i odjinud".
Article
11
online
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 11, 2020, č. 1, 31. 7. 2020, s. 1
Annotation: Recenze na výbor z próz slovenského prozaika J. Hnitky.
Article
12
online
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 11, 2020, č. 1, 31. 7. 2020, s. 1
Annotation: Recenze na slovenský komentovaný výbor z publicistiky a prózy I. Babela doplněný mj. o texty slovenských spisovatelů jemu věnované. Recenze také...
Article
13
online
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 11, 2020, č. 1, 31. 7. 2020, s. 1
Annotation: Nekrolog ve Francii působící slavistky, bohemistky a spisovatelky Hany Voisine-Jechové.
Article
14
15
online
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 11, 2020, č. 1, 31. 7. 2020, s. 1
Annotation: Recenze na knihu pamětí romanisty J. Černého "Jak šel život".
Article
16
online
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 11, 2020, č. 1, 31. 7. 2020, s. 1
Annotation: Recenze na knihu A. Hošťálka "Zápisky, eseje, hra, verše, krátké prózy".
Article
17
online
Webarchiv
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 11, 2020, č. 1, 31. 7., s. 1
Annotation: Recenze na monografii věnovanou Wilhelmu Przeczkovi, polskému básníkovi z českého Těšínska. Jeho život a tvorbu publikace zkoumá v kontextu...
Article
18
19
online
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 11, 2020, č. 2, 12. 3.
Annotation: Recenze básnických sbírek, mj. sbírky česko-polské autorky R. Putzlacher Buchtové.
Article