By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
by Berglund, Bruce R.
Published Praha : Academia, 2021.
Annotation: Monografie vycházející z biografií T. G. Masaryka, J. Plečnika a A. Masarykové sleduje utváření podoby Pražského hradu (a jeho katedrály) v...
Book
3
In: Hrad a katedrála v moderní Praze : touha po posvátnu ve věku skepse. -- ISBN 978-80-200-3173-0. -- S. 389-393
Annotation: Doslov o autorovi knihy a o jeho pohledu na českou historii a kulturu, prostřednictvím uvedených českých spisovatelů je zmíněn i literární kontext.
Book Chapter
5
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 37, 2020, č. 113, 2. 9., s. 33-37
Annotation: Článek o kulturní komunitě na Hluboké; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 37).
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 4, 20. 2., s. 14-15
Annotation: Esej věnovaný dílu J. Demla s důrazem na jeho měnící se vztah k římskokatolické církvi na základě textů zveřejněných ve "Šlépějích".
Article
7
In: Sebrané spisy. V., Šlépěje československé aneb Demlovo putování. -- ISBN 978-80-200-3150-1. -- S. 835-863
Annotation: Doslov k Demlovým "Šlépějím" z let 1919-1921 a dalším příležitostným literárním útvarům z tohoto období se věnuje jednotlivým textům...
Book Chapter
8
by Deml, Jakub, 1878-1961
Published Praha : Academia, 2020.
Annotation: Pátý svazek "Sebraných spisů" J. Demla obsahuje prozaicko-poetické "Šlépěje" IV-VIII, vydávané v letech 1919-1921, a oddíl "Epilegomena" zahrnující...
Book
9
In: Sebrané spisy. V., Šlépěje československé aneb Demlovo putování. -- ISBN 978-80-200-3150-1. -- S. 865-959
Annotation: Komentář podává vysvětlení k vlastním jménům, citacím a zmínkám o reáliích dobové náboženské a literární kultury objevujících se...
Book Chapter
10
Annotation: Edici dopisů dvou intelektuálů a v osobním vztahu švagrů Z. Neubauera a V. Bendy z let 1967-1969, kdy Z. Neubauer pobýval na vědecké stáži v...
Book
11
by Čapek, Karel, 1890-1938
Published Praha : Biblion, 2020.
Annotation: Výbor úryvků a citátů s náboženskou tematikou z próz K. Čapka (vybráno ze "Spisů Karla Čapka" /Československý spisovatel 1981-1993, Český...
Book
12
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 10, prosinec, s. 21-24
Annotation: Rozhovor s literárním a kulturním historikem M. Putnou, který zasazuje Rukopisy do širšího kontextu literárních mystifikací od antiky po národní...
Article
13
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 5, listopad, s. 769-771
Česká literatura v síti [online]. -- 28. 10. 2019
Annotation: Článek k 90. narozeninám literárního historika J. Brabce; bio-bibliografická poznámka o autorovi článku připojena na s. 782-783.
Article
14
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2019, č. 132, duben, s. 2-3
Annotation: Projev proslovený 25. 12. 2018 na pietním shromáždění, pořádaném Společností bratří Čapků u hrobu K. Čapka na Vyšehradě. Projev vychází...
Article
15
In: Poslední legrace. -- S. 7-68
Annotation: Stať; s Kalendáriem kontextů Ausoniova života a díla (s. 303-306); s resumé v angličtině (s. 307-309); s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi...
Book Chapter
16
online
In: denikn.cz [online]. -- 25. 12. 2018
Annotation: Projev M. C. Putny přednesený ku příležitosti 81 let od úmrtí K. Čapka.
Article
17
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 85, 2018, č. 5, listopad, s. 22-26
Annotation: Úryvek z autorovy knihy "Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy".
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 7, 3. 10., s. 42-43
Annotation: Soubor gratulací K. Šiktancovi k devadesátinám.
Article
19
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 85, 2018, č. 3, srpen, s. 8-9
Annotation: Úryvek z kapitoly "Horní Uhry" z knihy "Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy".
Article
20
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 30. 7. 2018
Annotation: Rozhovor o knize "Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy", u příležitosti autorovy účasti na akci Měsíc autorského čtení.
Article