By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Studie vycházející především z analýzy a komparace exilové tvorby E. Hostovského, Z. Němečka a M. Součkové, s Úvodem (s. (5-8), s úvodními...
Book
2
In: Časopis Národního musea. Oddíl duchovědný. -- ISSN 0862-531X. -- Roč. 115, 1946, č. 1/2, s. 7-8
Annotation: V úvodní slovo k prvnímu poválečnému číslu časopisu (shrnut osud vydávání časopisu za války a výhledy do dalších let).
Article