By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 13, listopad, s. 24
Annotation: Poznámky připomínající vznik a text výzvy 118 signatářů z Polska, Československa, Maďarska a NDR, kteří v textu připomínají třicet let...
Article
2
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [1], 1978, č. 13, 31. 10.-20. 11., s. 10
Annotation: Zpráva upozorňující, že v srpnovém čísle rakouském měsíčníku "Extrablatt" vyšly texty věnující se ČSR či jsou od českých autorů....
Article