By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 27, 2016, č. 7, červenec, příl. Biblio, s. 6
Annotation: Otisk projevu A. Bajaji u příležitosti jeho autorského čtení v petrohradské Knihovně V. V. Majakovského v rámci projektu Čtoucí Petrohrad,...
Article