By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 12, 1989, č. 7, 4. 4., s. 19-20
Annotation: Zpráva o vzniku Polsko-maďarské solidarity, kterou doplňuje její zakládající manifest a prohlášení na obranu československých politických...
Article
2
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 11, 1988, č. 6, březen, s. 18
Annotation: Zpráva vysvětlující, kdo je M. Kaufman, jehož rozhovor s polským samizdatovým časopisem "Wola" redakce otiskla v č. 3. Kaufman byl několik let...
Article
3
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 10, 1987, č. 17, prosinec, s. 9
Annotation: Přehledová zpráva o historii a činnosti Polské socialistické strany.
Article
4
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 10, 1987, č. 10, srpen, s. 4-7
Annotation: Zpráva o konaném mírovém kongresu organizace END v Coventry. S END spolupracuje Charta 77, Pax Christi, Solidarita, Wolność i Pokój a další organizace....
Article
5
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 13, listopad, s. 24
Annotation: Poznámky připomínající vznik a text výzvy 118 signatářů z Polska, Československa, Maďarska a NDR, kteří v textu připomínají třicet let...
Article
6
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 9, s. 6-11
Annotation: Zpráva o činnosti a struktuře podzemní Solidarity, s níž spolupracují další nezávislé skupiny či součásti Solidarity. Několik těchto skupin...
Article
7
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 11, s. 18-19
Annotation: Zpráva informující o dalších číslech polského časopisu "Opinie" - nově i pod názvem "Názory", který vychází česky a chce informovat české...
Article
8
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 3, 1980, č. 13, 1.-30. 9., s. 13
Annotation: Do uzávěrky tohoto čísla do redakce došly dva texty. Pro špatnou čitelnost uvádíme jen jména autorů - M. Hromádková, u textu J. Rumla je zřejmé,...
Article