By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Studie vycházející především z analýzy a komparace exilové tvorby E. Hostovského, Z. Němečka a M. Součkové, s Úvodem (s. (5-8), s úvodními...
Book
2
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 3, 1980, č. 15, 17. 10. - 10. 11., s. 13
Annotation: Zpráva o sjezdu Všeslovanské literatury v USA, kde čeští spisovatelé vyzvali československou vládu k propuštění V. Havla a dalších politických...
Article