By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Čítárny [online]. -- 16. 5. 2013
Annotation: Zpráva o udělení "Ceny Jiřího Ortena" O. Buddeusovi; připojena bio-bibliografická poznámka a video, v němž O. Buddeus čte své básně.
Article
2
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 16. 5. 2013
Annotation: Článek o ocenění O. Buddeuse Cenou Jiřího Ortena 2013; připojen videozáznam autorského čtení.
Article