By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Voknoviny [samizdat]. -- Č. 18, 1989, 19. 12., s. [1]
Annotation: Úvodník zamýšlející se nad historií a budoucností časopisu Vokno a tiskoviny Voknoviny v souvislosti s revolučními změnami konce r. 1989.
Article
2
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 12, 1989, č. 22, 9. 12., s. 2
Annotation: Úvodník redakce reagující na politické změny v Československu, které ovlivní i vydávání Informací o Chartě. Dosavadní čtrnáctideník se...
Article
3
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 12, 1989, č. 20, 1. 11., s. 13-14
Annotation: Rozhovor Vokna s I. Vojtkovou o F. Stárkovi, Vokně i celém procesu se Stárkem a dotazovanou.
Article
4
online
In: Velehrad [samizdat]. -- Č. 3, 13. 4. 1989, s. 16-17
Annotation: Sled reakcí na kritiku čtenáře podepsaného jako "Punk" ohledně přípravy, redakce a obsahu Velehradu.
Article
5
online
In: Velehrad [samizdat]. -- Č. 1, 11. 2. 1989, s. 1
Annotation: Úvodník shrnující vznik časopisu, genetickou vazbu na stejnojmenný časopis vzniknuvší před 100 lety a zejména křesťanské sebeuvědomění...
Article
6
online
Webarchiv
In: Stres [samizdat]. -- Roč. [1], 1989, č. 1, s. 1
Annotation: Úvodník o zaměření časopisu - redakce deklaruje otevřenost a společenský dialog.
Article
7
online
Webarchiv
In: Stres [samizdat]. -- Roč. [1], 1989, č. 2, s. 1
Annotation: Editorial znovu vysvětlující zaměření časopisu.
Article
8
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 11, 1988, č. 16, září, s. 20
Annotation: Krátká zpráva oznamující, že v tomto čísle nebylo možné otisknout pravidelnou rubriku "Krátké zprávy", ani přehledová zpráva o novinkách...
Article
9
In: Host [samizdat]. -- R. 1987/1988, č. 4, srpen 1988, s. [250]-[251]
Annotation: Reakce na recenzi J. Pelce otištěnou v časopise Svědectví (1987/28), v níž Pelc kritizuje časopis Host.
Article
10
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 11, 1988, č. 15, srpen, s. 13-14
Annotation: Delší zpráva o politické a kulturní situaci v NDR. Na základě falešných obvinění bylo zadrženo několik osob z Iniciativy za mír a lidská...
Article
11
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 11, 1988, č. 12, červen, s. 18
Annotation: Anotace časopisu "Informace o Chartě" - o zaměření, periodicitě a za jakých podmínek je možné texty z časopisu přetiskovat.
Article
12
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 11, 1988, č. 6, březen, s. 18
Annotation: Zpráva vysvětlující, kdo je M. Kaufman, jehož rozhovor s polským samizdatovým časopisem "Wola" redakce otiskla v č. 3. Kaufman byl několik let...
Article
13
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 2, 1988, č. 7, s. 5-8
Annotation: Rozhovor se spisovatelem E. Vacekm o emigraci, pobytu ve vězení, časopise "Pako" a o literární tvorbě; připojen úvodní komentář redakce.
Article
14
In: Kaluž na stropě [samizdat]. -- Č. 1, [1988], s. [2]
Annotation: Úvodník, v němž redakce vyzývá k zasílání příspěvků, otištěny adresy redaktorů L. Khýra a D. Havlíka.
Article
15
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 10, 1987, č. 15, listopad, s. 20
Annotation: Zpráva o otevřeném dopisu R. Battěka redakci "Informací o Chartě 77", v níž "nespravedlivě a kriticky" reaguje na úvodní řádky k dopisu E....
Article
16
In: Pampevlk [samizdat]. -- Č. 2, říjen 1987, s. 1
Annotation: Úvodník k druhému číslu časopisu, mj. omlouvající a vysvětlující téměř půlroční prodlevu ve vydávání.
Article
17
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 10, 1987, č. 10, srpen, s. 22
Annotation: Poznámka redakce, v níž anoncuje texty, které vyjdou v následujících číslech, protože se již nevešly do tohoto. Čtenáři se mohou těšit...
Article
18
In: Pampevlk [samizdat]. -- Č. 1, duben 1987, s. 57
Annotation: Glosa, v níž redakce doporučuje k četbě další necenzurované nezávislé občasníky, mj. místní "Šuplík" nebo celostátní "Vokno".
Article
19
In: Almanach [samizdat]. -- R. 1987, č. 2, duben, s. [1]
Annotation: Úvodník představující čtenáři aktuální číslo; připojen je rovněž obsah.
Article
20
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 1, 1987, č. 1, s. 1
Annotation: Úvodník k 1. číslu časopisu Jazzstop, ve kterém jsou prezentovány podmínky, za jakých časopis vznikl (reakce na zatčení výboru Jazzové sekce)...
Article