By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 98, 28. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 17, s. 2-3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 17, 28. 4.
Annotation: Úvod výboru z Florianovy poezie "Archandělský happening".
Article
2
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 92, 21. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 16, s. 1
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 16, 21. 4.
Annotation: Laudatio na L. Brožka, který byl oceněn Unií českých spisovatelů v roce 2020 za básnickou sbírku "Kuks".
Article
3
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 240, 14. 10., s. 3
Haló noviny [online]. -- 14. 10. 2020
Annotation: Rozhovor o Unii českých spisovatelů (její historii, cenách, smyslu) a o týdeníku LUK.
Article
4
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 223, 23. 9., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 38, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 38, 23. 9.
Annotation: Úvaha nad tvorbou V. Holana u příležitosti výročí spisovatelova narození před 115 lety; připojena báseň.
Article
5
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 116, 20. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 20, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 20, 20. 5.
Annotation: Úvaha nad V. Nezvalem je složena především z citátů Nezvalových básní a myšlenek.
Article
6
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 24, 2019, č. 2, s. 78-79
Annotation: Rozhovor s K. Sýsem o státním vyznamenání a následné společenské reakci.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 270, 21. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 47, s. 1-3
Annotation: Laudatia na oceněné osobnosti Unií českých spisovatelů v roce 2018. Uveřejněn i úryvek z laudatia od P. Žantovského věnovaného M. Zemanovi.
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 252, 30. 10., s. 3
Annotation: Rozhovor mj. o převzetí státního vyznamenání a o situaci levicových básníků v současné společnosti.
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 247, 24. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 43, s. 4
Annotation: Reakce K. Sýse na články J Wiendla a J. Peňáse, kteří reagovali na návrh ocenit jeho tvorbu státním vyznamenáním.
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 182, 8. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 32, s. 2
Annotation: Báseň dedikována D. Strožovi u příležitosti jeho 75. narozenin.
Article
11
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 158, 11. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 28, s. 3
Annotation: Rozhovor s K. Sýsem o kampani, která se rozpoutala kolem návrhu Sněmovny na udělení státního vyznamenání pro jeho osobu.
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 154, 4. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 27, s. 3
Annotation: Článek o korespondenci P. Bezruče a M. Červinkové, kterou vydal její vnuk P. Cetkovský.
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 127, 2. 6., s. 3
Annotation: Rozhovor o reakci okolí na návrh udělení státního vyznamenání K. Sýsovi Poslaneckou sněmovnou.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 90, 18. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 16, s. 2
Annotation: Projev, který byl přednesen u básníkova posledního bydliště v Baranově ulici č. 4 při příležitosti 60. výročí Nezvalovy smrti.
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 45, 22. 2., s. 14
Annotation: Humorná glosa o vnímání J. Vrchlického ve společnosti na konci 19. a na začátku 20. století.
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 38, 14. 2., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 7, s. 2
Annotation: Glosa o A. Heydukovi, J. Verneovi a městu Písek.
Article
17
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 2, s. 90-91
Annotation: Rozhovor o reakci okolí na návrh udělení státního vyznamenání K. Sýsovi Poslaneckou sněmovnou.
Article
18
online
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 3, s. 56-58
Annotation: Rozhovor mj. o diskusi, která vznikla kolem udělení státního vyznamenání K. Sýsovi.
Article
19
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 3, s. 61-62
Annotation: Reakce K. Sýse na články J Wiendla a J. Peňáse, kteří reagovali na návrh ocenit jeho tvorbu státním vyznamenáním.
Article
20
online
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 3, s. 105
Annotation: Rozhovor o pocitech K. Sýse z obdržení státního vyznamenání a o reakcích ve společnosti, které vyvolalo.
Article