By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 45, 6. 11., s. 11
Annotation: Záznam projevu (nedokončeného?) na setkání básníků a kritiků, prokládaný poznámkami (tučně v závorkách) o reakcích auditoria.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 6, 1996, č. 226, 23. 9., s. 7
Annotation: Glosa, v podstatě souhlasná, k Vašákovu článku (Právo), ironizujícímu setkání literárních kritiků, pořádané Obcí spisovatelů. Citovány...
Article
3
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 6, 1995, č. 33, 24.-30. 8., s. 5
Annotation: Brožek Lubomír; uznalá glosa k jeho recenzi sbírek: Žáček Jiří, Zbrusu nové jarmareční písně českotuzemské, München, PmD; Bondy Egon,...
Article
4
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 6, 1995, č. 32, 17.-23. 8., s. 4
Annotation: Pamfletická poznámka k jeho recenzi (Lidové noviny) knihy: Florian Miroslav, Sonetarium.
Article
5
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 6, 1995, č. 29, 27. 7.-2. 8., s. 5
Annotation: Polemika s jeho kritickými články (Tvar, 15. 6.; Práce 17. 6.).
Article
6
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 6, 1995, č. 7, 16.-22. 2., s. 5
Annotation: Polemika s hodnocením české literatury po roce 1989, mj. o jeho recenzi antologie Český dekameron aneb Sto knih 1969-1992, Scientia 1994.
Article
7
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 6, 1995, č. 5, 2.-8. 2., s. 5
Annotation: Glosa k jeho publicistice v časopise Tvar; připomenuta kritikova někdejší spolupráce s: Tribuna.
Article
8
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 6, 1995, č. 4, 26. 1.-1. 2., s. 5
Annotation: Glosa ke kritice sbírky v měsíčníku Český dialog, v rubrice Doteky kultury.
Article
9
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 5, 1994, č. 50/51, 22./31. 12., s. 4
Annotation: Komentář k jeho referátu (LtN, č. 49) na konferenci Nezávislá literatura po pěti letech.
Article
10
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 5, 1994, č. 49, 15.-21. 12., s. 8
Annotation: Glosa k dvěma článkům týdeníku Knihy 94 (číslo ani autoři neuvedeni): o třech novinkách nakladatelství Poezie mimo domov a o knize: Wernisch...
Article
11
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 5, 1994, č. 42, 3.-9. 11., s. 8
Annotation: Lukeš Jan, Kantůrková Eva, Stránský Jiří; kritika jejich vystoupení v diskusním televizním pořadu Klub Netopýr.
Article
12
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 5, 1994, č. 35, 8.-14. 9., příl. Pecka, č. 35, s. 3
Annotation: Polemická glosa k jeho článku Poetické bratrstvo krkavčí pracky (MfD, 23. 8.), v NP na téže straně přetištěnému, o básníku a nakladateli:...
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 22, 2. 6., s. 6-7
Annotation: Replika na článek: Chuchma Josef o literární kritice v časopise Mladý svět.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 48, 2. 12., příl. Kmen, č. 48, s. 2
Annotation: Poznámka k polemice: Novotný Vladimír na téže straně.
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 26, 1. 7., příl. Kmen, s. 2
Annotation: Poznámka k článku: Kříž Jiří P., Z psancova záhonu (Kmen č. 26, s. 2).
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 17, 29. 4., příl. Kmen, s. 2
Annotation: Glosa k článku: Novotný Vladimír (Kmen 1987, č. 16).
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 14, 8. 4., příl. Kmen, s. 4-5
Annotation: O vztahu spisovatelů a kritiků - s řadou konkrétních příkladů ze současného literárního života.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 67, 1987, č. 55, 7. 3., s. 5
Annotation: Příspěvek na IV. sjezdu: Svaz českých spisovatelů - úvaha o literární kritice 80. let.
Article
19
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 4, duben, s. 72-74
Annotation: Polemika.
Article
20
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 23, 9. 6., příl. Kmen, č. 23, s. 1, 4
Annotation: Kritická stať o současné mladé kritice; jmenovitě se týká: Novotný Vladimír, Macura Vladimír, Lukeš Jan, Juga Stanislav.
Article