By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 202, 1. 9., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 35, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 35, 1. 9.
Annotation: Recenze.
Article
2
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 79, 3. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 14, s. 1, 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 14, 3. 4.
Annotation: Úvaha o tom, jací spisovatelé mají šanci prosadit se na českém knižním trhu a co znamená být regionálním spisovatelem. Autorka popisuje vlastní...
Article
3
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. [9], 2014, č. 2, červen, s. 77-79
Annotation: Několik odpovědí z ankety otiskované na pokračování v příloze Haló novin Obrys - Kmen od 15. 1. do 12. 3. 2014.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 106, 7. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 1, č. 3, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
5
by Černík, Michal, 1943-, Uzel, Radim, 1940-, Kolařík, Vojtěch, 1938-, Kvěch, Otomar, 1950-2018, Grygar, Mojmír, 1928-, Strož, Daniel, 1943-, Odehnal, Ivo, 1936-, Kohout, Milan, 1955-, Hejátko, Pavel Josefovič, 1975-, Dostál, František, 1938-, Hess, Ludvík, 1947-, Kukal, Petr, 1970- kpwa4046, Hnízdo, Vlastislav, 1934-, Mikulášek, Alexej, 1962-, Dvořáková, Jaroslava, Pelc, Jaromír, 1952-, Zeman, Miloš, 1944-, Brožek, Lubomír, 1949-, Beranová, Věra, 1947-, Skarlant, Petr, 1939-, Peterka, Josef, 1944-, Hrabica, Zdeněk, 1936-, Čejka, Jaroslav, 1943-, Doubek, Michael, 1972-, Dorovský, Ivan, 1935-2021, Skarlantová, Jana, 1944-, Srp, Karel, 1937-, Kachlík, Antonín, 1923-, Stibor, Vladimír, 1959-, Soukup, Mojmír, 1946-, Stropnický, Matěj, 1983-, Stehno, Bedřich, 1943-, Žantovský, Petr, 1962-, Kolár, Vladimír, 1947-, Frantinová, Eva, 1956-, Toman, Vlastislav, 1929-, Žáček, Jiří, 1945-, Stegbauer, Jiří, 1949-2021, Sýs, Karel, 1946-, Fencl, Ivo, 1964-, Rudolf, Stanislav, 1932-, Kučerová, Stanislava, 1927-, Dolejš, Jiří, 1961-, Blahynka, Milan, 1933-, Cimický, Jan, 1948-, Sedlák, Jaromír, 1925-2020, Valterová, Věra, Dvořák, Václav, 1948-, Brzák, Michal, 1963-, Keller, Jan, 1955-, Chateau, Ladislava, 1950-, Poláček, Jan, 1958-, Pytlík, Radko, 1928-, Hašek, Richard, Sidonová, Vlasta Rut, 1953-, Hons, Václav, 1938-, Hruška, Emil, 1958-, Hubáčková, Gabriela, Jelínek, Jan, 1947-, Pokorný, Milan, 1961-, Ransdorf, Miloslav, 1953-2016, Blahutová, Ivana, 1958-, Zeman, Stanislav, 1946-, Brtníková, Vlasta, 1951-, Tušl, Jiří, 1943-, Černý, Ivan, 1949-, Švejda, Jiří, 1949-, Ebr, Vratislav, 1942-, Stano, Jiří, 1926-2017, Falteisek, Lubor, 1951-, Spáčil, Dušan, 1956-, Havlík, Ivo, 1947-, Krejčí, Oskar, 1948-
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 12, 15. 1., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 3, s. 1 a 3, č. 18, 22. 1., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 4, s. 1 a 3, č. 24, 29. 1., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 5, s. 1 a 3, č. 30, 5. 2., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 6, s. 1 a 3, č. 36, 12. 2., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 7, s. 1 a 3, č. 42, 19. 2., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 8, s. 1 a 3, č. 48, 26. 2., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 9, s. 1 a 3, č. 54, 5. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 10, s. 1 a 3, č. 60, 12. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 11, s. 3-4
Annotation: Anketa.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 27, 4. 7., s. 1
Annotation: Příspěvek na konferenci Unie českých spisovatelů na téma současné kulturní politiky a literárního provozu.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 21, 2011, č. 268, 16. 11., s. 5
Annotation: Polemika s článkem T. Hejzlara Kultura v kriticky realistickém vnímání světa (Haló noviny, 12. 11. 2011), kritizujícím absenci kvalitní současné...
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 34, 26. 8., s. 2
Annotation: Recenze místopisné obrazové publikace s důrazem na literáty spojené s lokalitou, např. Ed. Štorcha.
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 15, 15. 4., s. 3
Annotation: Recenze pragensistické publikace s četnými literárními odkazy.
Article
10
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 13, 1. 4., s. 4
Annotation: Glosa k recenzi M. Blahynky (Obrys-Kmen, č. 2/2011).
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 13, 1. 4., s. 1 a 3
Annotation: Historicky pojatý komentář reflektující vlastní exilovou a post-exilovou nakladatelskou činnost a kritizující knihkupce Kanzelsbergra a publicistku...
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 1, 3. 1., s. 4
Annotation: Komentář k článku P. Musílka o Valné hromadě Obce spisovatelů 15. 11. 2008; s přetištěním článku z internetové stránky autora.
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 18, 2008, č. 215, 12. 9., příl. Haló magazín Pro Vás, č. 37, s. 12-13
Annotation: S mezititulky Kavárny coby literární salony, Bájeslovná Unionka.
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 44, 10. 11., s. 2
Annotation: Polemika s označením M. Č. a příslušníků jeho generace za kariéristy, vyjádřeným V. Justem v recenzi románu V. Noskové (Literární noviny,...
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 15, 14. 4., s. 4
Annotation: Polemika s politickými názory A. Berkové (na umístění amerického radaru v ČR); též o proměně Jungmannova hodnocení románu M. Kundery.
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 26, 30. 6., s. 2
Annotation: Krátká glosa ke kritice, jíž se autorovi dostalo za "žert" na účet ministerského úředníka P. Hazuky v článku v č. 21/2006.
Article
17
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 21, 26. 5., s. 4
Annotation: Kritická glosa k rozhlasové vzpomínce J. Ješe na 2. sjezd čs. spisovatelů v roce 1956 a postavení J. Seiferta v té době.
Article
18
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 12, 24. 3., s. 2
Annotation: Recenze, spíše však úvaha o tématu pravěku a pohanství v české literatuře.
Article
19
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2006, č. 1, březen, s. 32-35, 38-41
Annotation: Výbor z přednesených příspěvků (ve výňatcích); převzato ze sborníku Jiným hlasem.
Article
20
Published Praha : nakladatelství BVD, 2006.
Annotation: Fotografická publikace s doprovodným textem K. Sýse (s četnými odkazy na kulturní a literární život; mj. o přenesení Máchových ostatků na...
Book