By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 30, 29. 7., s. 4
Annotation: Recenze-pamflet ironizující časopis, konkrétně příspěvky P. Řezníčka, M. Andrássyho, M. Ohniska a J. Šofara v anketě Dopis Gagarinovi.
Article
2
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 42, 29. 10., s. 4
Annotation: Satirická glosa k publicistice V. Novotného, konkrétně k jeho přezíravému hodnocení (kde, autor nespecifikuje) literární přílohy Haló novin...
Article
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 25, 30. 6., s. 1
Annotation: Laudatio k udělení ceny L. Hessovi; pod nadtitulkem Ceny Daniela Strože a Unie českých spisovatelů uděleny.
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 9, 3. 3., s. 2
Annotation: S poznámkou Předneseno na křtu Antologie Divoké víno 1964/2007 v v Klementinu.
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 8, 24. 2., s. 4
Annotation: Fejeton, v závěru komentující prezentaci antologie Divokého vína v Klementinu.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 51, 30. 12., s. 2
Annotation: Vcelku pochvalné hodnocení týdeníku.
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 20, 19. 5., s. 4
Annotation: Kritická glosa k rozhovoru s R. Bulvovou (Tvar, připravil miš) o projektu Poezie pro cestující.
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 30, 29. 7., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
9
Published Praha : Unie českých spisovatelů v nakladatelství BMSS-START, 2005.
Annotation: Výbor z esejů a statí publikovaných v letech 1995-2005 v příloze Haló novin Obrys-Kmen.
Book
10
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 47, 19. 11., s. 4
Annotation: Kritika Obce spisovatelů a jeho bulletinu, konkrétně příspěvků J. Štroblové, Jar. Nováka a V. Daňka (jeho nekrologu k úmrtí H. Žantovské).
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 33, 13. 8., s. 2
Annotation: Vzpomínka; s poznámkou Literární časopis Divoké víno začal vycházet před 40 roky.
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 8, 2002, č. 11, 15. 3., s. 4
Annotation: Recenze 1. čísla přílohy Týdne Kulturní revue Panská 7, zejména kritika příspěvků I. Wernische, M. C. Putny a J. Peňáse.
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 42, 19. 10., s. 4
Annotation: Rozhovor, mj. o erotickém časopisu vydávaném K. Sýsem a J. Pelcem "po roce 1989".
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 2, 12. 1., s. 2
Annotation: Recenze antologie seriálů z časopisů pro mládež.
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 1, 5. 1., s. 4
Annotation: Kritika ignorování Obrysu-Kmene ostatními literárními časopisy a kritika fejetonu J. Slomka Hácha v Lidových novinách 30. 11. 2000.
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 33, 22. 10., s. 4
Annotation: Glosa k přehlížení Obrysu - Kmene, konkrétně v Salonu (taktéž literární přílohy deníku).
Article
17
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 29, 24. 9., s. 4
Annotation: Polemika s politickou publicistikou v Literárních novinách, mj. I. Klímy.
Article
18
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 26, 3. 9., s. 4
Annotation: Ironické glosy k úryvkům z textů v nakladatelském bulletinu.
Article
19
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 4, 1998, č. 1, s. 1
Annotation: Úvodník vedoucích redaktorů obnoveného "čtrnáctidenníku pro literaturu a kulturu".
Article
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 4, 1998, č. 6, s. 4
Annotation: Tři glosy k článkům F. Kautmana (Komunisté po volbách, LtN č. 27/1998), J. Suka (Antihrdina z rozvášněné Judeje, Nové knihy) a J. Meda (o bratřích...
Article