By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 44, 10. 11., s. 2
Annotation: Polemika s označením M. Č. a příslušníků jeho generace za kariéristy, vyjádřeným V. Justem v recenzi románu V. Noskové (Literární noviny,...
Article
2
by Přibáň, Michal, 1966-, Piorecká, Kateřina, 1976-, Šámal, Petr, 1972-, Blahynka, Milan, 1933-, Brousek, Antonín, 1941-2013, Bělíček, Pavel, 1946-, Bílek, Petr, 1950-, Břeský, Dušan, 1920-, Chalupecký, Jindřich, 1910-1990, Chvatík, Květoslav, 1930-2012, Doležal, Václav, Dostál, Vladimír, 1930-1975, Dresler, Jaroslav, 1925-1999, Fidelius, Petr, 1948-, Havel, Václav, 1936-2011, Hejl, Vilém, 1934-1989, Hájek, Jiří, 1919-1994, Janoušek, Pavel, 1956-, Jedlička, Josef, 1927-1990, Jungmann, Milan, 1922-2012, Kliment, Jan, 1921-1993, Klíma, Ivan, 1931-, Kohout, Pavel, 1928-, Kratochvil, Jiří, 1940-, Král, Petr, 1941-2020, Liehm, A. J. 1924-2020, Lukeš, Emil, 1929-2007, Lukeš, Jan, 1950-, Novotný, Vladimír, Pelc, Jaromír, 1952-, Peterka, Josef, 1944-, Přibský, Vladimír, 1932-, Rybák, Josef, Rzounek, Vítězslav, 1921-2001, Seifert, Jaroslav, 1901-1986, Skácel, Jan, 1922-1989, Sobotecký, Josef, Sýs, Karel, 1946-, Trávníček, Jiří, 1960-, Veis, Jaroslav, 1946-, Vladislav, Jan, 1923-2009, Vlašín, Štěpán, 1923-2012, Vohryzek, Josef, 1926-1998, Vybíral, Zbyněk, 1961-, Šimečka, Milan, 1930-1990, Čejka, Jaroslav, 1943-, Černík, Michal, 1943-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2005.
Annotation: Závěrečný svazek antologie (údaje o původním otištění statí viz v Ediční poznámce, s. 509-529), s oddíly: Prolog. My a oni, oni a my (s....
Book
3
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 6, 1995, č. 30, 3.-9. 8., s. 4
Annotation: Glosa k ediční poznámce k přetištění rozhovoru B. H. (Tvorba 1975) v jeho Spisech. Jako pravděpodobní původci rozhovoru jmenováni K. Sýs a...
Article
4
by Sýs, Karel, 1946-
Published Praha : Čs. spisovatel, 1981
Annotation: Výbor obsahuje eseje, články a recenze; s ediční poznámkou autora.
Book
5
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 5, květen, s. 87-93
Annotation: Přehledový rozbor mladé poezie 60. let ve srovnání s poezií 70. let; týká se zejména A. Brouska, J. Žáčka, P. Skarlanta, M. Černíka, J. Peterky...
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1979, č. 14, 4. 4., s. 2
Annotation: Glosa k semináři.
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1978, č. 47, 22. 11., s. 13
Annotation: Polemický článek s ukázkami ze sbírek mladých autorů z let 1977 - 1978; s připojenou kritickou poznámkou K. Sýse.
Article
8
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 7, 1978, č. 9, listopad, s. 159
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1978, č. 25, 21. 6., s. 2
Annotation: O vypsané soutěži na téma Jak jsme připraveni pro život, týkající se mladých autorů.
Article
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1978, č. 19, 11. 5., s. 18
Annotation: O soutěži o literární scénář pro divadla malých jevištních forem, vyhlášené Městským kulturním střediskem v Plzni k 30. výročí Února...
Article
12
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 6, 1977, č. 10, prosinec, s. 130-131
Annotation: Úvodní článek v příloze Dílna, určené začínajícím autorům.
Article
13
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 6, 1977, č. 8, říjen, s. 130-131
Annotation: Úvodní článek v příloze Dílna, určené začínajícím autorům.
Article
14
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 6, 1977, č. 7, září, s. 130-131
Annotation: Kritika poezie na objednávku; úvodní článek v příloze Dílna, určené začínajícím autorům.
Article
15
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 6, 1977, č. 6, červen, s. 159
Annotation: O dalším večeru mladé poezie v Památníku národního písemnictví pořádaném redakcí přílohy LM Dílna.
Article
16
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 6, 1977, č. 5, květen, s. 153-154
Annotation: K dnešní situaci začínajících básníků.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1977, č. 7, 16. 2., s. 2
Annotation: Referát o pásmu Mladá dílna, sestaveném z tvorby přispěvatelů přílohy LM.
Article
19
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 6, 1977, č. 1, leden, s. 157
Annotation: Recenze knih B. Švábové, L. Romanské a J. Rathouské.
Article
20
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 32, 1976, č. 56, 6. 3., příl. UM, s. 6
Annotation: Polemický článek; též k rozhovoru s Václavem Pekárkem Spisovatel a strana (Tvroba, č. 6, příloha Literatura-umění-kritika; viz záznam IČZ=761030).
Article