By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Sborník nezávislých foglarovců. -- ISBN 978-80-86289-82-3. -- Sv. 7, 2018, s. 20-23
Annotation: Rozhovor J. Stegbauera s K. Sýsem se týká především Sýsova vztahu k J. Foglarovi, zvláště pak Sýsových zásluh o zviditelnění spisovatele...
Article
2
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2006, č. 1, březen, s. 32-35, 38-41
Annotation: Výbor z přednesených příspěvků (ve výňatcích); převzato ze sborníku Jiným hlasem.
Article
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 38, 22. 9., s. 2
Annotation: Polemická glosa k hesláři a předmluvě česko-německé "propagační publikaci".
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 39, 3. 12., s. 1
Annotation: S poznámkou Předneseno na konferenci Deset let poté, kterou uspořádala Pražská rada KSČM.
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 39, 3. 12., s. 4
Annotation: Polemika se studií J. Trávníčka Česká poezie 90. let - Čas smiřování... (Lidové noviny, 10. 11. 1999, s. 21).
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 34, 29. 10., s. 1
Annotation: O kriticích v 90. letech.
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 4, 1998, č. 6, s. 4
Annotation: Tři glosy k článkům F. Kautmana (Komunisté po volbách, LtN č. 27/1998), J. Suka (Antihrdina z rozvášněné Judeje, Nové knihy) a J. Meda (o bratřích...
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 4, 1998, č. 8, s. 1
Annotation: Kritika nekrologů Zemřel imunolog a básník Miroslav Holub (J. Chuchma, Mladá fronta Dnes 15. 7. 1998) a Charismatické klubko nervů? (Portrétní...
Article
10
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 8, 1997, č. 40, 16.-22. 10., s. 3
Annotation: Glosa k otevřenému dopisu Literárního klubu K 89 a odpovědi ministra kultury.
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 7, 1997, č. 236, 8. 10., s. 5
Annotation: Glosa k otevřenému dopisu Literárního klubu K 89 a odpovědi ministra kultury.
Article
12
In: Obrys-Kmen. -- Roč. 2, 1996, č. 12, [21. 12.], s. 2
Annotation: Montáž výroků ze setkání básníků na Bítově. - Pseud. sestavovatele Krutihlav Dobromil.
Article
13
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 3, 1996, č. 6, prosinec, s. 2-5
Annotation: Příspěvek na setkání básníků a kritiků Slovo na konci milenia (Bítov, 26. - 29. 9.); s úvodní redakční poznámkou Ohlasy (s. 1-2) a s otištěním...
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 45, 6. 11., s. 11
Annotation: Záznam projevu (nedokončeného?) na setkání básníků a kritiků, prokládaný poznámkami (tučně v závorkách) o reakcích auditoria.
Article
15
In: Obrys-Kmen. -- Roč. 2, 1996, č. 10, [19. 10.], s. 6
Annotation: Fejeton o setkání básníků a kritiků Česká poezie dnes (Bítov, 26.-29. 9. 1996).
Article
16
In: Obrys-Kmen. -- Roč. 2, 1996, č. 10, [19. 10.], s. 6-7
Annotation: Příspěvek, částečně proslovený na setkání básníků a kritiků Česká poezie dnes (Bítov, 26.-29. 9. 1996); s redakční poznámkou.
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 6, 1996, č. 226, 23. 9., s. 7
Annotation: Glosa, v podstatě souhlasná, k Vašákovu článku (Právo), ironizujícímu setkání literárních kritiků, pořádané Obcí spisovatelů. Citovány...
Article
18
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 7, 1996, č. 26, 27. 6.-3. 7., s. 5
Annotation: Poezie mimo domov; nabídkový seznam edice (a dalších titulů) na adrese: K. S., Paláskova 1107, 182 00 Praha 8.
Article
19
In: Obrys-Kmen. -- Roč. 2, 1996, č. 6, [17. 6.], s. 1, 3
Annotation: Rozhovor se začínajícím básníkem; s otištěnými ukázkami z jeho tvorby (s. 3).
Article
20
In: Obrys-Kmen. -- Roč. 2, 1996, č. 4, [15. 4.], s. 6
Annotation: Glosa k nevydanému výboru z básní F. H. Průchod hvězdy (usp. K. Sýs, Jihočeské nakladatelství) chystanému k 20. výročí úmrtí básníka....
Article