By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 172, 28. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 30, s. 1, 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 30, 28. 7.
Annotation: Rozhovor s K. Sýsem o jeho tvůrčí činnosti, literární kritice, politice a cenzuře v soudobém tisku; připojena bio-bibliografická poznámka (s....
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 168, 23. 7., s. 5, příl. Naše pravda, č. 27, s. III
Annotation: Ukázky z knihy K. Sýse "Bordel na kvadrát".
Article
3
online
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 3, s. 56-58
Annotation: Rozhovor mj. o diskusi, která vznikla kolem udělení státního vyznamenání K. Sýsovi.
Article
4
online
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 3, s. 105
Annotation: Rozhovor o pocitech K. Sýse z obdržení státního vyznamenání a o reakcích ve společnosti, které vyvolalo.
Article
5
In: Sborník nezávislých foglarovců. -- ISBN 978-80-86289-82-3. -- Sv. 7, 2018, s. 20-23
Annotation: Rozhovor J. Stegbauera s K. Sýsem se týká především Sýsova vztahu k J. Foglarovi, zvláště pak Sýsových zásluh o zviditelnění spisovatele...
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 254, 2. 11., s. 3
Annotation: Rozhovor mj. o udělování cen Unie českých spisovatelů v roce 2017 a tvorbě K. Sýse v minulosti i dnes.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 213, 13. 9., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 36, s. 4
Annotation: Reakce na článek M. Kadlece "Atentát na Karla Sýse", který autor publikoval na serveru manipulatori.cz. Kadlec rozebírá tři knihy K. Sýse.
Article
8
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 22, 2017, č. 3, s. 66-67
Annotation: Rozhovor mj. o udělování cen Unie českých spisovatelů v roce 2017 a tvorbě K. Sýse v minulosti i dnes.
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 58, 9. 3., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 10, s. 4
Annotation: Rozhovor; připojena ukázka z básní K. Sýse (přetištěny z Divokého vína).
Article
10
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2016, č. 81, 19. 1.
Annotation: Rozhovor s básníkem K. Sýsem a Sýsovy básně.
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 21, 2011, č. 294, 17. 12., příl. Bonus pro vás, s. 11
Annotation: Vzpomínkový rozhovor.
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 21, 2011, č. 266, 14. 11., s. 9
Annotation: Rozhovor u příležitosti probíhající výstavy; s barevnou reprodukcí obálky K. Lhotáka ke knize K. Sýse Nadechni se a leť (Práce).
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 38, 23. 9., s. 1 a 3
Annotation: Komentář uvádějící některé v knize zamlčené skutečnosti, zejména Strožova exilová vydání Foglarových knih, Sýsův rozhovor s Foglarem...
Article
15
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2011, č. 54, 19. 7.
Annotation: Básně; připojena je bio-bibliografická poznámka.
Article
17
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 42, 29. 10., s. 4
Annotation: Satirická glosa k publicistice V. Novotného, konkrétně k jeho přezíravému hodnocení (kde, autor nespecifikuje) literární přílohy Haló novin...
Article
18
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2010, č. 46, 19. 3.
Annotation: Ukázky z knihy a báseň.
Article
19
In: Institut umění aneb Aforismy o literatuře a umění. -- s. 68
Annotation: Doslov; - s biograficko-bibliografickou poznámkou o autorovi (s. [71]).
Book Chapter
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 43, 24. 10., s. 2
Annotation: Recenze; na téže straně též další recenze I. Dorovského a poznámka K. Sýse.
Article