By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Kurýr. -- R. 2014, č. 41, duben, s. 9-10
Annotation: Přetisk úryvku projevu předneseného v rámci níže uvedeného kulatého stolu.
Article
2
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 17, 2012, č. 3, září, s. 34-35
Annotation: Příspěvek na konferenci Unie českých spisovatelů, nazvané Postavení českého spisovatele dnes, na téma současné kulturní politiky a literárního...
Article
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 27, 4. 7., s. 1
Annotation: Příspěvek na konferenci Unie českých spisovatelů na téma současné kulturní politiky a literárního provozu.
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 8, 21. 2., s. 2
Annotation: Prohlášení vydané na konferenci Unie českých spisovatelů; s diskusními příspěvky otištěnými v čísle.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 45, 24. 11., s. 1
Annotation: O 44. Mezinárodním setkání v Bělehradu a 5. ročníku Ceny Povelja Morave, udělené mj. K. Sýsovi; připojeny laureátův proslov a báseň (s....
Article
7
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2006, č. 1, březen, s. 32-35, 38-41
Annotation: Výbor z přednesených příspěvků (ve výňatcích); převzato ze sborníku Jiným hlasem.
Article
8
by Přibáň, Michal, 1966-, Piorecká, Kateřina, 1976-, Šámal, Petr, 1972-, Blahynka, Milan, 1933-, Brousek, Antonín, 1941-2013, Bělíček, Pavel, 1946-, Bílek, Petr, 1950-, Břeský, Dušan, 1920-, Chalupecký, Jindřich, 1910-1990, Chvatík, Květoslav, 1930-2012, Doležal, Václav, Dostál, Vladimír, 1930-1975, Dresler, Jaroslav, 1925-1999, Fidelius, Petr, 1948-, Havel, Václav, 1936-2011, Hejl, Vilém, 1934-1989, Hájek, Jiří, 1919-1994, Janoušek, Pavel, 1956-, Jedlička, Josef, 1927-1990, Jungmann, Milan, 1922-2012, Kliment, Jan, 1921-1993, Klíma, Ivan, 1931-, Kohout, Pavel, 1928-, Kratochvil, Jiří, 1940-, Král, Petr, 1941-2020, Liehm, A. J. 1924-2020, Lukeš, Emil, 1929-2007, Lukeš, Jan, 1950-, Novotný, Vladimír, Pelc, Jaromír, 1952-, Peterka, Josef, 1944-, Přibský, Vladimír, 1932-, Rybák, Josef, Rzounek, Vítězslav, 1921-2001, Seifert, Jaroslav, 1901-1986, Skácel, Jan, 1922-1989, Sobotecký, Josef, Sýs, Karel, 1946-, Trávníček, Jiří, 1960-, Veis, Jaroslav, 1946-, Vladislav, Jan, 1923-2009, Vlašín, Štěpán, 1923-2012, Vohryzek, Josef, 1926-1998, Vybíral, Zbyněk, 1961-, Šimečka, Milan, 1930-1990, Čejka, Jaroslav, 1943-, Černík, Michal, 1943-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2005.
Annotation: Závěrečný svazek antologie (údaje o původním otištění statí viz v Ediční poznámce, s. 509-529), s oddíly: Prolog. My a oni, oni a my (s....
Book
9
10
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 45, 10. 11., s. 1
Annotation: Glosa, polemizující s komentářem Z. Pavelky k bítovskému setkání (Salon, 5. 10., s. 4) a s dovětkem M. Pluháčka A je po Bítově! tamtéž.
Article
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1979, č. 30, 25. 7., s. 16-17
Annotation: Reportáž ze zájezdu delegace českých a slovenských spisovatelů na Dny přátelství a kultury pořádaných v NDR.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1979, č. 14, 4. 4., s. 2
Annotation: Glosa k semináři.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1977, č. 50, 14. 12., s. 1, 3
Annotation: Komentář ke sjezdu.
Article
16
17
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 6, 1977, č. 10, prosinec, s. 31-33
Annotation: Rozhovor s K. Sýsem, P. Andruškou, J. Peterkou a J. Šimonovičem; na závěr souboru materiálů nazvaného Společnou cestou, připraveného ke sjezdu.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1977, č. 26, 29. 6., s. 2
Annotation: Referát o 20. ročníku národní přehlídky recitátorů a recitačních kolektivů Wolkrův Prostějov.
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1977, č. 24, 15. 6., s. 2
Annotation: Referát o 15. ročníku festivalu uměleckého přednesu profesionálů.
Article