By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obrys-Kmen. -- Roč. 1, 1995, č. 1, [4. 11.], s. 1
Annotation: Programový úvodník nového Měsíčníku pro literaturu a kulturu, vycházejícího jako příloha deníku Haló noviny.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 48, 1. 12., s. 2
Annotation: Polemika s článkem: Šabouk Sáva, Jak nás kdo čte (Lit. měsíčník č. 9).
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 22, 2. 6., s. 6-7
Annotation: Replika na článek: Chuchma Josef o literární kritice v časopise Mladý svět.
Article
4
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1988, jaro, s. 13
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem a jeho zástupcem.
Article
5
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 44, 1988, č. 2, 4. 1., s. 5
Annotation: Příspěvek v rubrice.
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 52, 29. 12., příl. Kmen, č. 52, s. 1
Annotation: Reminiscence nového šéfredaktora Kmene.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 68, 1987, č. 304, 28. 12., s. 5
Annotation: Rozhovor o časopise.
Article
9
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 33, 1987, č. 243, 10. 12., s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
10
In: Obrana lidu. -- ISSN 0231-6218. -- Roč. 46, 1987, č. 48 (nedělní), 28. 11., s. 11
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem.
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 13, 1. 4., příl. Kmen, s. 2
Annotation: K odchodu šéfredaktora: Tvorba do důchodu; nástupcem Čejka Jaroslav.
Article
12
In: Kulturní práce. -- ISSN 0323-0791. -- Roč. 27, 1987, č. 24, s. 23
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 14, 9. 4., příl. Kmen, č. 14, s. 4
Annotation: Rozhovor; zvl. o práci redakce se začínajícími autory.
Article