By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 264, 13. 11., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 46, s. 3
Annotation: Vzpomínka na Ivana Diviše, s poznámkami o zmíněné knize.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 154, 3. 7., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 27, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Institut umění aneb Aforismy o literatuře a umění. -- s. 68
Annotation: Doslov; - s biograficko-bibliografickou poznámkou o autorovi (s. [71]).
Book Chapter
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 48, 15. 12., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 14, 7. 4., s. 4
Annotation: Glosa k vyřazení knihy z knihovny a jejímu nabídnutí eventuálním zájemcům zdarma; s reprodukcí obálky knihy a knihovní signatury.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 8, 2002, č. 17, 26. 4., s. 1-3
Annotation: Odpovědi na otázky o postavení literatury ve společnosti.
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 7, 16. 2., s. 1 a 3
Annotation: O aktivitách nakladatelství Otakar II. a jejich soudních postizích; též mj. o zákazu české verze časopisu Hustler.
Article
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1980, č. 26, 25. 6., s. 2
Annotation: Kritická poznámka k referování vysílače Svobodná Evropa o knižních novinkách, zvláště z oblasti současné literatury.
Article
11
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 7, 1978, č. 7, září, s. 130
Annotation: Úvodní článek v rubrice Dílna, určené začínajícím autorům.
Article
12
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 7, 1978, č. 2, únor, s. 131
Annotation: Úvodní článek v rubrice Dílna, určené začínajícím autorům.
Article