By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 172, 28. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 30, s. 1, 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 30, 28. 7.
Annotation: Rozhovor s K. Sýsem o jeho tvůrčí činnosti, literární kritice, politice a cenzuře v soudobém tisku; připojena bio-bibliografická poznámka (s....
Article
2
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 281, 4. 12., s. 3
Haló noviny [online]. -- 4. 12. 2019
Annotation: Rozhovor o M. Kunderovi, o jeho životě v exilu, o zisku českého občanství a jeho tvorbě.
Article
3
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 24, 2019, č. 2, s. 78-79
Annotation: Rozhovor s K. Sýsem o státním vyznamenání a následné společenské reakci.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 252, 30. 10., s. 3
Annotation: Rozhovor mj. o převzetí státního vyznamenání a o situaci levicových básníků v současné společnosti.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 206, 5. 9., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 36, s. 1
Annotation: Reakce na článek K. Pioreckého "Husákovi zbrojnoši".
Article
6
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 158, 11. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 28, s. 3
Annotation: Rozhovor s K. Sýsem o kampani, která se rozpoutala kolem návrhu Sněmovny na udělení státního vyznamenání pro jeho osobu.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 127, 2. 6., s. 3
Annotation: Rozhovor o reakci okolí na návrh udělení státního vyznamenání K. Sýsovi Poslaneckou sněmovnou.
Article
8
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 2, s. 90-91
Annotation: Rozhovor o reakci okolí na návrh udělení státního vyznamenání K. Sýsovi Poslaneckou sněmovnou.
Article
9
online
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 3, s. 56-58
Annotation: Rozhovor mj. o diskusi, která vznikla kolem udělení státního vyznamenání K. Sýsovi.
Article
10
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 3, s. 106-108
Annotation: Rozhovor mj. o převzetí státního vyznamenání a o situaci levicových básníků v současné společnosti.
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 159, 12. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 27, s. 2
Annotation: Článek rozebírá stanovisko Unie českých spisovatelů k odstranění busty J. Fučíka, Z. Nejedlého a dalších z panteonu Národního muzea.
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 142, 20. 6., s. 5
Annotation: Článek rozebírá stanovisko Unie českých spisovatelů k odstranění busty J. Fučíka, Z. Nejedlého a dalších z panteonu Národního muzea.
Article
13
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 22, 2017, č. 4, s. 81
Annotation: Glosa o spisovatelce M. Pujmanové.
Article
14
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 22, 2017, č. 3, s. 98
Annotation: Článek rozebírá stanovisko Unie českých spisovatelů k odstranění busty J. Fučíka, Z. Nejedlého a dalších z panteonu Národního muzea.
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 66, 19. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 12, s. 4
Annotation: Článek, v němž autor popírá tvrzení, že rozhovor s Bohumilem Hrabalem v Tvorbě z ledna 1975, kde se B. H. hlásí k myšlenkám socialismu, "pročistil...
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 66, 19. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 12, s. 2
Annotation: Úvaha o posmrtných přátelích a vykladačích spisovatelů, s poznámkou o knize Radko Pytlíka věnované Bohumilu Hrabalovi.
Article