By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 8, 21. 2., s. 2
Annotation: Prohlášení vydané na konferenci Unie českých spisovatelů; s diskusními příspěvky otištěnými v čísle.
Article
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 1, 3. 1., s. 4
Annotation: Komentář k článku P. Musílka o Valné hromadě Obce spisovatelů 15. 11. 2008; s přetištěním článku z internetové stránky autora.
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 21, 26. 5., s. 4
Annotation: Kritická glosa k rozhlasové vzpomínce J. Ješe na 2. sjezd čs. spisovatelů v roce 1956 a postavení J. Seiferta v té době.
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 16, 22. 4., s. 3
Annotation: O svém zklamání z organizace a rozhodnutí vystoupit z ní, realizovaném 26. 5. 2004.
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 15, 2005, č. 1, 3. 1., s. 14
Annotation: Odpovědi na anketní otázky Co vás nejvíc překvapilo v kulturním dění? - Co by vás nejvíc překvapilo, a nejen v kulturním dění? (V první...
Article
9
Published Praha : Unie českých spisovatelů v nakladatelství BMSS-START, 2005.
Annotation: Výbor z esejů a statí publikovaných v letech 1995-2005 v příloze Haló novin Obrys-Kmen.
Book
10
by Přibáň, Michal, 1966-, Piorecká, Kateřina, 1976-, Šámal, Petr, 1972-, Blahynka, Milan, 1933-, Brousek, Antonín, 1941-2013, Bělíček, Pavel, 1946-, Bílek, Petr, 1950-, Břeský, Dušan, 1920-, Chalupecký, Jindřich, 1910-1990, Chvatík, Květoslav, 1930-2012, Doležal, Václav, Dostál, Vladimír, 1930-1975, Dresler, Jaroslav, 1925-1999, Fidelius, Petr, 1948-, Havel, Václav, 1936-2011, Hejl, Vilém, 1934-1989, Hájek, Jiří, 1919-1994, Janoušek, Pavel, 1956-, Jedlička, Josef, 1927-1990, Jungmann, Milan, 1922-2012, Kliment, Jan, 1921-1993, Klíma, Ivan, 1931-, Kohout, Pavel, 1928-, Kratochvil, Jiří, 1940-, Král, Petr, 1941-2020, Liehm, A. J. 1924-2020, Lukeš, Emil, 1929-2007, Lukeš, Jan, 1950-, Novotný, Vladimír, Pelc, Jaromír, 1952-, Peterka, Josef, 1944-, Přibský, Vladimír, 1932-, Rybák, Josef, Rzounek, Vítězslav, 1921-2001, Seifert, Jaroslav, 1901-1986, Skácel, Jan, 1922-1989, Sobotecký, Josef, Sýs, Karel, 1946-, Trávníček, Jiří, 1960-, Veis, Jaroslav, 1946-, Vladislav, Jan, 1923-2009, Vlašín, Štěpán, 1923-2012, Vohryzek, Josef, 1926-1998, Vybíral, Zbyněk, 1961-, Šimečka, Milan, 1930-1990, Čejka, Jaroslav, 1943-, Černík, Michal, 1943-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2005.
Annotation: Závěrečný svazek antologie (údaje o původním otištění statí viz v Ediční poznámce, s. 509-529), s oddíly: Prolog. My a oni, oni a my (s....
Book
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 47, 19. 11., s. 4
Annotation: Kritika Obce spisovatelů a jeho bulletinu, konkrétně příspěvků J. Štroblové, Jar. Nováka a V. Daňka (jeho nekrologu k úmrtí H. Žantovské).
Article
12
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 11, 2004, č. 3, září, s. 7
Annotation: Datováno Praha, 26. 5. 2004.
Article
13
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- R. 2004, č. 23, 9. 6., s. 12
Annotation: Článek oznamující rozhodnutí neplatit členské příspěvky.
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 23, 4. 6., s. 2
Annotation: Kritika organizace, z níž se K. Sýs rozhodl vystoupit. ("... proto, že slušní lidé jsou dnes jinde.")
Article
15
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- R. 2003, č. 49/50, 17. 12., s. 15
Annotation: Přetisk dvou prohlášení přijatých na zasedání UČS 27.11.2003; připojen rozhovor s předsedou spolku.
Article
16
17
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 8, 2002, č. 11, 15. 3., s. 1 a 4
Annotation: Úřední korespondence zástupců Unie českých spisovatelů a nakladatelství Futura s ministerstvem kultury a s Nadací ČLF, mj. o poskytnutí grantu...
Article
19
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 43, 26. 10., s. 2
Annotation: Zpráva o setkání představitelů dvou spisovatelských organizací 3. - 4. 10. v Bratislavě.
Article
20
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 12, 2001, č. 27, 18.-24. 7., s. 4
Annotation: Rozhovor, hlavně o Unii českých spisovatelů, jíž je K. S. předseda.
Article