By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 148, 27. 6., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 26, s. 4
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 7, 1996, č. 49, 12.-18. 12., s. 7
Annotation: Hora Josef, Seifert Jaroslav; komentář k billboardům s jejich verši na pražských tramvajových zastávkách.
Article
3
4
In: Špígl. -- ISSN 0862-8327. -- Roč. 7, 1996, č. 248, 22. 10., s. 5
Annotation: O své situaci po listopadu 1989, kdy ztratil zaměstnání.
Article
5
In: Obrys-Kmen. -- Roč. 2, 1996, č. 10, [19. 10.], s. 2
Annotation: Polemika s její reportáží o někdejším sídle spisovatelů na Dobříši (Story).
Article
6
7
In: Obrys-Kmen. -- Roč. 2, 1996, č. 9, [21. 9.], s. 2
Annotation: Přetisk knižního doslovu.
Article
8
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 7, 1996, č. 28, 18.-24. 7., s. 5
Annotation: Auto-rozhovor u příležitosti padesátin 26. 7.; užity autorovy pseudonymy Jindřich Jindřich Jindřich, Kosmas, Damián, Eufrat Karel.
Article
9
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 7, 1996, č. 27, 4.-17. 7., s. 5
Annotation: Florian Miroslav; glosa k Brouskovu nekrologu (Literární noviny).
Article
10
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 7, 1996, č. 25, 20.-26. 6., s. 5
Annotation: Glosa k jejímu politickému konformismu (Tvar, blíže neurčeno).
Article
11
In: Obrys-Kmen. -- Roč. 2, 1996, č. 6, [17. 6.], s. 1, 3
Annotation: Rozhovor se začínajícím básníkem; s otištěnými ukázkami z jeho tvorby (s. 3).
Article
12
In: Obrys-Kmen. -- Roč. 2, 1996, č. 6, [17. 6.], s. 2
Annotation: Smuteční řeč; předneseno 21. 5. 1996.
Article
13
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 7, 1996, č. 23, 6.-12. 6., s. 5
Annotation: Nekrolog.
Article
14
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 7, 1996, č. 23, 6.-12. 6., s. 5
Annotation: Polemika s jeho kritickým hodnocením (Český dialog, č. 4/1996) nakladatelství Obrys/Kontur, Poezie mimo domov.
Article
15
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 7, 1996, č. 23, 6.-12. 6., s. 12
Annotation: Fejeton - posměšná recenze na (nejmenovaný) knižní výbor statí premiéra.
Article
16
In: Obrys-Kmen. -- Roč. 2, 1996, č. 5, [20. 5.], s. 2
Annotation: Fejeton.
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 6, 1996, č. 111, 13. 5., s. 3
Annotation: Nekrolog.
Article
18
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 7, 1996, č. 19, 8.-14. 5., s. 5
Annotation: Komentář k vlastnictví rukopisu básně.
Article
19
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 7, 1996, č. 19, 8.-14. 5., s. 5
Annotation: Medailon.
Article
20
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 7, 1996, č. 16, 18.-24. 4., s. 5
Annotation: K 160. výročí vydání 23. 4.
Article