By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 286, 9. 12., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 48, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 48, 9. 12.
Annotation: Rozhovor o robotech, nových technologiích a jejich dopadu na civilizaci u příležitosti 100 let od sepsání hry K. Čapka R.U.R.
Article
2
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 223, 23. 9., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 38, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 38, 23. 9.
Annotation: Úvaha nad tvorbou V. Holana u příležitosti výročí spisovatelova narození před 115 lety; připojena báseň.
Article
3
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 116, 20. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 20, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 20, 20. 5.
Annotation: Úvaha nad V. Nezvalem je složena především z citátů Nezvalových básní a myšlenek.
Article
4
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 111, 15. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 18, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 18, 15. 5.
Annotation: Glosa u příležitosti vydání 100. internetového čísla literárního časopisu "Divoké víno".
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 200, 29. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 35, s. 2
Annotation: Článek o M. Blahynkovi u příležitosti jeho 85. narozenin. Autor vyzdvihuje jeho přínos pro českou literární kritiku a časopis LUK.
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 182, 8. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 32, s. 2
Annotation: Báseň dedikována D. Strožovi u příležitosti jeho 75. narozenin.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 90, 18. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 16, s. 2
Annotation: Projev, který byl přednesen u básníkova posledního bydliště v Baranově ulici č. 4 při příležitosti 60. výročí Nezvalovy smrti.
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 56, 7. 3., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 10, s. 2
Annotation: Přání k narozeninám.
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 50, 28. 2., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 9, s. 2
Annotation: Přání k narozeninám, ve kterém autor popisuje osobní vztah k oslavenci.
Article
10
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 1, s. 89
Annotation: Přání k 60. narozeninám J. Poláčka.
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 27, 1. 2., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 5, s. 2
Annotation: Zpráva o vydání knihy "Antologie Divoké víno 2007-2017, Pegas? Kentaur? Satyr?" na počest 70. narozenin jeho zakladatele L. Hesse.
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 25, 2015, č. 263, 11. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 2, č. 44, s. 1
Annotation: Vzpomínky na společná setkávání K. Sýse s J. Žáčkem, k příležitosti oslav jeho 70. narozenin.
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 25, 2015, č. 257, 4. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 2, č. 43, s. 2
Annotation: Přání K. Sýse k narozeninám B. Pospíšila.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 259, 5. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 1, č. 29, s. 1 a 3
Annotation: Soubor textů k výročí založení časopisu.
Article
15
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. [8], 2013, č. 1, březen, s. 75
Annotation: Blahopřání k 55. narozeninám J. Poláčka.
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 243, 17. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 42, s. 2
Annotation: O sporech o J. Vrchlického u příležitosti jeho 50. narozenin a po jeho úmrtí a jejich pozdější reflexi v knize F. Zavřela; psáno ke 100. výročí...
Article
17
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 17, 2012, č. 3, září, s. 26-27
Annotation: Úvaha o smyslu smrti V. Vančury, jejíž 70. výročí připomíná.
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 166, 18. 7., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 29, s. 3
Annotation: Úvaha o smyslu smrti V. Vančury, jejíž 70. výročí připomíná.
Article