By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 22, 2017, č. 1, s. 50
Annotation: Glosa o dnešní společnosti, kterou však vyvolal negativní postoj některých kritiků vůči básni J. Žáčka "K čemu jsou holky na světě".
Article
3
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2016, č. 81, 19. 1.
Annotation: Rozhovor s básníkem K. Sýsem a Sýsovy básně.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 25, 2015, č. 263, 11. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 2, č. 44, s. 1
Annotation: Vzpomínky na společná setkávání K. Sýse s J. Žáčkem, k příležitosti oslav jeho 70. narozenin.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 12, 15. 1., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 3, s. 2
Annotation: Poznámka o výboru z poezie Jiřího Žáčka.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 38, 23. 9., s. 1 a 3
Annotation: Komentář uvádějící některé v knize zamlčené skutečnosti, zejména Strožova exilová vydání Foglarových knih, Sýsův rozhovor s Foglarem...
Article
7
In: Múza v podnájmu. -- s. 101-103
Annotation: Doslov.
Book Chapter
8
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 6, 1995, č. 33, 24.-30. 8., s. 5
Annotation: Brožek Lubomír; uznalá glosa k jeho recenzi sbírek: Žáček Jiří, Zbrusu nové jarmareční písně českotuzemské, München, PmD; Bondy Egon,...
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 4, 1994, č. 173, 26. 7., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
10
by Sýs, Karel, 1946-, Žáček, Jiří
Published Praha : Čs. spisovatel, 1986
Annotation: Kniha rozhovorů dvou básníků o vlastní tvorbě, o poezii vůbec, o úloze kritiky.
Book
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1983, č. 29, 20. 7., příl. Kmen, č. 29, s. 4
Annotation: Polemická glosa obhajující překládání francouzské poezie podle doslovných překladů; týká se překladatelských pokusů básníků: Mařík...
Article
12
13
In: Listy Klubu přátel poezie : zima '81. -- ISSN 0452-0963. -- R. 1981, prosinec, s. 7
Annotation: O připravované sbírce formou otevřeného dopisu.
Article
14
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 5, květen, s. 87-93
Annotation: Přehledový rozbor mladé poezie 60. let ve srovnání s poezií 70. let; týká se zejména A. Brouska, J. Žáčka, P. Skarlanta, M. Černíka, J. Peterky...
Article