By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 249, 24. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 43, s. 4
Annotation: Polemika s textem J. Flaišmana, publikovaným na webu Institutu pro studium literatury (www.ipsl.cz, 21. 12. 2011), v němž autor uvádí své výhrady...
Article
2
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 5, 3. 2., s. 2
Annotation: Poznámka ke knize o K. Bieblovi.
Article
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 44, 18. 11., s. 1
Annotation: Medailon; s přípodotkem a dvěma snímky K. Sýse.
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 16, 25. 6., s. 1
Annotation: Poznámka k otištěnému známému snímku; vedle básně J. Pelce Vladislavu Vančurovi.
Article