By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 34, 29. 10., s. 1
Annotation: O kriticích v 90. letech.
Article
2
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 7, 1996, č. 27, 4.-17. 7., s. 5
Annotation: Florian Miroslav; glosa k Brouskovu nekrologu (Literární noviny).
Article
3
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 6, 1995, č. 21, 25.-31. 5., s. 12
Annotation: Kritika jeho "sobotního morytátu" o komunistických oslavách 1. máje 1995 v Praze (Lidové noviny, 6. 5.); též kritizována reportáž: Urban Ludwig...
Article
4
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 5, květen, s. 87-93
Annotation: Přehledový rozbor mladé poezie 60. let ve srovnání s poezií 70. let; týká se zejména A. Brouska, J. Žáčka, P. Skarlanta, M. Černíka, J. Peterky...
Article