By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 15, 11. 4., s. 4
Annotation: Kritika publicistiky J. Chuchmy, zejména jeho nekrologů K. Kosíka (Mladá fronta Dnes, 1. 3. 2003) a M. Holuba (MfD 15. 7. 1998).
Article
2
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 21, 26. 5., s. 2
Annotation: Pamflet na soudobé kritiky; napadeni J. Chuchma za nekrolog M. Holuba (Mladá fronta Dnes, 15. 7. 1998), V. Novotný za nekrolog B. Hrabala (Lidové noviny,...
Article
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 34, 29. 10., s. 1
Annotation: O kriticích v 90. letech.
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 4, 1998, č. 8, s. 1
Annotation: Kritika nekrologů Zemřel imunolog a básník Miroslav Holub (J. Chuchma, Mladá fronta Dnes 15. 7. 1998) a Charismatické klubko nervů? (Portrétní...
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 6, 1996, č. 226, 23. 9., s. 7
Annotation: Glosa, v podstatě souhlasná, k Vašákovu článku (Právo), ironizujícímu setkání literárních kritiků, pořádané Obcí spisovatelů. Citovány...
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 24, 16. 8., s. 3
Annotation: Chuchma Josef; polemika s jeho recenzí (T, č. 21). - Odpověď J. Chuchmy Vazba "je na vině"... otištěna nan téže straně.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 22, 2. 6., s. 6-7
Annotation: Replika na článek: Chuchma Josef o literární kritice v časopise Mladý svět.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 21, 26. 5., s. 6-7
Annotation: Soubor kritických glos, týkajících se mj. : John Radek, Chuchma Josef, Hrabal Bohumil, Pecka Karel, Holan Vladimír, literatura samizdatu a zvláště:...
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 18, 5. 5., s. 3
Annotation: Polemika s článkem: Chuchma Josef (Kmen č. 18, s. 3), který se týkal příspěvku: Mandát František.
Article