By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 98, 28. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 17, s. 2-3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 17, 28. 4.
Annotation: Úvod výboru z Florianovy poezie "Archandělský happening".
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 110, 11. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 19, s. 2
Annotation: Vzpomínky K. Sýse na M. Floriana.
Article
3
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 21, 2016, č. 2, s. 69
Annotation: Vzpomínky K. Sýse na M. Floriana.
Article
5
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 19, 12. 5., s. 1
Annotation: Poznámka k vydané knize.
Article
7
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 8, 2001, č. 1, březen, s. 13
Annotation: Vzpomínka; připojena báseň Jana Pilaře Za Miroslavem Florianem.
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 4, 1998, č. 2, s. 3
Annotation: K otištěným básním z pozůstalosti.
Article
9
In: Obrys-Kmen. -- Roč. 2, 1996, č. 9, [21. 9.], s. 2
Annotation: Přetisk knižního doslovu.
Article
10
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 7, 1996, č. 27, 4.-17. 7., s. 5
Annotation: Florian Miroslav; glosa k Brouskovu nekrologu (Literární noviny).
Article
11
In: Obrys-Kmen. -- Roč. 2, 1996, č. 6, [17. 6.], s. 2
Annotation: Smuteční řeč; předneseno 21. 5. 1996.
Article
12
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 7, 1996, č. 23, 6.-12. 6., s. 5
Annotation: Nekrolog.
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 6, 1996, č. 111, 13. 5., s. 3
Annotation: Nekrolog.
Article
14
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 7, 1996, č. 19, 8.-14. 5., s. 5
Annotation: Medailon.
Article
15
In: Vypálilas mi znamení. -- S. 98-99
Annotation: Doslov.
Book Chapter
16
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 6, 1995, č. 32, 17.-23. 8., s. 4
Annotation: Pamfletická poznámka k jeho recenzi (Lidové noviny) knihy: Florian Miroslav, Sonetarium.
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 38, 24. 9., příl. Kmen, č. 38, s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
18
In: Listy Klubu přátel poezie : léto & podzim '83. -- ISSN 0452-0963. -- R. 1983, září, s. 2
Annotation: U ukázky z připravované sbírky.
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 18, 5. 5., s. 8
Annotation: Medailónek k udělení titulu.
Article