By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Sborník nezávislých foglarovců. -- ISBN 978-80-86289-82-3. -- Sv. 7, 2018, s. 20-23
Annotation: Rozhovor J. Stegbauera s K. Sýsem se týká především Sýsova vztahu k J. Foglarovi, zvláště pak Sýsových zásluh o zviditelnění spisovatele...
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 201, 30. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 34, s. 1, 3
Annotation: Rozhovor o vztahu K. Sýse k J. Foglarovi. J. Stegbauera v rozhovoru zajímaly především činy K. Sýse ve směru rehabilitace J. Foglara jako spisovatele.
Article
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 38, 23. 9., s. 1 a 3
Annotation: Komentář uvádějící některé v knize zamlčené skutečnosti, zejména Strožova exilová vydání Foglarových knih, Sýsův rozhovor s Foglarem...
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 31, 11. 8., s. 3
Annotation: Rozhovor přetištěný z: Kmen, č. 25, 24. 6. 1987. - S připojenou poznámkou autora rozhovoru (podepsáno ks) o nerealizovaném vydání jeho knihy...
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 31, 11. 8., s. 4
Annotation: Medailon J. Foglara.
Article
6
Published Praha : nakladatelství BVD, 2006.
Annotation: Fotografická publikace s doprovodným textem K. Sýse (s četnými odkazy na kulturní a literární život; mj. o přenesení Máchových ostatků na...
Book
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 16, 21. 4., s. 1 a 3
Annotation: Rozhovor o jeho edičních podnicích, mj. o vydání děl J. Foglara; s fotografií a s osmi linoryty K. Kryla.
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 41, 17. 12., s. 1 a 3
Annotation: Esej o Foglarově díle; s pěti snímky J. F. z různých dob.
Article
9
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 105, 1990, č. 131, 6. 6., s. 5
Annotation: Další příspěvek k polemice vedené v Rovnosti.
Article
10