By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Kurýr. -- R. 2011, č. 35, únor, s. 1-2
Annotation: Glosa k níže zmíněné petici. Doplněno o přetisk textu petice.
Article
2
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 36, 13. 9., s. 1 a 3
Annotation: Přetisk kapitoly ze vzpomínek spoluvězně J. Fučíka a dosud nepublikovaného Fučíkova motáku (faksimile na s. 3).
Article
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 34, 22. 8., s. 2
Annotation: Doplňující glosa k poznámce K. Sýse, provázející Sekerovu recenzi fučíkovského sborníku (Obrys-Kmen č. 20, s. 2).
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 25, 20. 6., s. 2
Annotation: Glosa k poznámce K. Sýse, provázející Sekerovu recenzi fučíkovského sborníku (Obrys-Kmen č. 20, s. 2); připojena odpověď kritizovaného Sýse.
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 20, 16. 5., s. 2
Annotation: Recenze; v redakční poznámce glosována autorova pochvala J. Škvoreckého za "neostouzení" J. Fučíka.
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 8, 1998, č. 43, 21. 2., příl. Čtení pro volné chvíle, č. 8-Obrys & Kmen, s. 4
Annotation: Jubilejní fejeton.
Article
7
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 9, 1998, č. 7, 18.-24. 2., s. 1
Annotation: Komentář k výročí; mj. polemika s Peroutkovým hodnocením J. F. z 13. 2. 1960.
Article
8
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 5, 1994, č. 46, 24.-30. 11., s. 8
Annotation: Glosa k recesní zprávě (Lidové noviny, agentura Wild Duck, listopad 1994) o návratu "čiperného staříka" J. F. "z argentinského exilu".
Article