By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 159, 12. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 27, s. 2
Annotation: Článek rozebírá stanovisko Unie českých spisovatelů k odstranění busty J. Fučíka, Z. Nejedlého a dalších z panteonu Národního muzea.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 142, 20. 6., s. 5
Annotation: Článek rozebírá stanovisko Unie českých spisovatelů k odstranění busty J. Fučíka, Z. Nejedlého a dalších z panteonu Národního muzea.
Article
3
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 22, 2017, č. 3, s. 98
Annotation: Článek rozebírá stanovisko Unie českých spisovatelů k odstranění busty J. Fučíka, Z. Nejedlého a dalších z panteonu Národního muzea.
Article
4
In: Kurýr. -- R. 2014, č. 41, duben, s. 9-10
Annotation: Přetisk úryvku projevu předneseného v rámci níže uvedeného kulatého stolu.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 67, 20. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 12, s. 3
Annotation: Úvaha o odstraňování pomníků a jejich návratech; předneseno na shromáždění u navrácené sochy J. Fučíka na Olšanských hřbitovech 22....
Article
6
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. [8], 2013, č. 1, březen, s. 72-73
Annotation: Úvaha o odstraňování pomníků a jejich návratech; předneseno na shromáždění u navrácené sochy J. Fučíka na Olšanských hřbitovech 22....
Article
7
In: Kurýr. -- R. 1998, č. 7, 9. 5., s. 1
Annotation: Sedmé číslo Kurýra přináší drobné zprávy týkající se J. Fučíka a F. Roubala.
Article