By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 66, 19. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 12, s. 2
Annotation: Úvaha o posmrtných přátelích a vykladačích spisovatelů, s poznámkou o knize Radko Pytlíka věnované Bohumilu Hrabalovi.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 206, 4. 9., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 36, s. 2
Annotation: Recenze fotografické publikace o Žižkově, s poznámkami o zdejším působení J. Haška a F. Sauera.
Article
3
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. [8], 2013, č. 1, březen, s. 56
Annotation: Poznámka o smrti J. Haška.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 25, 30. 1., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 5, s. 3
Annotation: Poznámka o smrti J. Haška.
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 10, 10. 3., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
6
Published Praha : Odeon, 1986.
Annotation: Autoři dopisů: Mácha Karel Hynek, Němcová Božena, Hálek Vítězslav, Neruda Jan, Sládek Josef Václav, Vrchlický Jaroslav, Šalda František Xaver,...
Book