By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 269, 16. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 44, s. 1
Annotation: Báseň je věnována Jaroslavu Holoubkovi.
Article
2
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 46, 13. 11., příl. Kmen, č. 46, s. 4
Annotation: Rozhovor týkající se vlastní tvorby J. H. i obecných otázek poezie.
Article
3
In: Čelní náraz. -- S. 119-120
Annotation: Doslov ke sbírce s oddíly Dotazník k nahlédnutí, Nepřetržitá žena, Cesty po směru života, Chci.
Book Chapter
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1977, č. 38, 21. 9., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
5