By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 66, 19. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 12, s. 4
Annotation: Článek, v němž autor popírá tvrzení, že rozhovor s Bohumilem Hrabalem v Tvorbě z ledna 1975, kde se B. H. hlásí k myšlenkám socialismu, "pročistil...
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 66, 19. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 12, s. 2
Annotation: Úvaha o posmrtných přátelích a vykladačích spisovatelů, s poznámkou o knize Radko Pytlíka věnované Bohumilu Hrabalovi.
Article
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 12, 21. 3., s. 2
Annotation: Recenze dvou literárních místopisů.
Article
4
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 6, 10. 2., s. 2
Annotation: Kritická recenze, zmiňující se mj. o Rozhovoru s Bohumilem Hrabalem (Tvorba č. 2/1975), který pořídil Jiří Hájek (ne Sýs a J. Pelc, jak se...
Article
6
Published Praha : nakladatelství BVD, 2006.
Annotation: Fotografická publikace s doprovodným textem K. Sýse (s četnými odkazy na kulturní a literární život; mj. o přenesení Máchových ostatků na...
Book
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 3, 16. 1., s. 2
Annotation: Recenze knihy o Praze 8 s četnými připomínkami B. Hrabala.
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 46, 16. 11., s. 2-3
Annotation: Rozhovor; připojeny Hrabicovy vzpomínky na E. Bondyho a B. Hrabala z jeho knihy Jak jsem je potkal.
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 21, 26. 5., s. 2
Annotation: Pamflet na soudobé kritiky; napadeni J. Chuchma za nekrolog M. Holuba (Mladá fronta Dnes, 15. 7. 1998), V. Novotný za nekrolog B. Hrabala (Lidové noviny,...
Article
10
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 4, 1998, č. 8, s. 1
Annotation: Kritika nekrologů Zemřel imunolog a básník Miroslav Holub (J. Chuchma, Mladá fronta Dnes 15. 7. 1998) a Charismatické klubko nervů? (Portrétní...
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 3, 1997, č. 2, [15. 2.], s. 3-4
Annotation: Přetisk rozhovoru (Tvorba, příl. Kmen, č. 45, 11. 11. 1987).
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 3, 1997, č. 2, [15. 2.], s. 2
Annotation: Přetisk úryvku z medailonu (1984).
Article
13
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 6, 1995, č. 30, 3.-9. 8., s. 4
Annotation: Glosa k ediční poznámce k přetištění rozhovoru B. H. (Tvorba 1975) v jeho Spisech. Jako pravděpodobní původci rozhovoru jmenováni K. Sýs a...
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 30, 27. 7., s. 11
Annotation: Recenze básní z dosud nepublikované sbírky Ztracená ulička; též o reedici dvou povídek Hovory lidí.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 21, 26. 5., s. 6-7
Annotation: Soubor kritických glos, týkajících se mj. : John Radek, Chuchma Josef, Hrabal Bohumil, Pecka Karel, Holan Vladimír, literatura samizdatu a zvláště:...
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 45, 11. 11., příl. Kmen, č. 45, s. 4
Annotation: U příležitosti obnoveného členství B. H. ve: Svaz českých spisovatelů.
Article