By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 15, 14. 4., s. 4
Annotation: Polemika s politickými názory A. Berkové (na umístění amerického radaru v ČR); též o proměně Jungmannova hodnocení románu M. Kundery.
Article
2
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 38, 22. 9., s. 2
Annotation: Polemická glosa k hesláři a předmluvě česko-německé "propagační publikaci".
Article
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 10, 10. 3., s. 4
Annotation: Montáž úryvků z kritických a publicistických projevů F. Kautmana, P. Kohouta, K. Šiktance, M. Ivanova a M. Jungmanna z 50. let, doplněná Kautmanovou...
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 40, 10. 12., s. 4
Annotation: Komentovaná montáž úryvků z recenze M. Jungmanna na román L. Ptáčka Druhá stráž (LtN č. 10/1956), z článku V. Havla Program a jeho vyjádření...
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 34, 29. 10., s. 1
Annotation: O kriticích v 90. letech.
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 6, 1996, č. 226, 23. 9., s. 7
Annotation: Glosa, v podstatě souhlasná, k Vašákovu článku (Právo), ironizujícímu setkání literárních kritiků, pořádané Obcí spisovatelů. Citovány...
Article
7
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 5, 1994, č. 50/51, 22./31. 12., s. 4
Annotation: Komentář k jeho referátu (LtN, č. 49) na konferenci Nezávislá literatura po pěti letech.
Article