By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 116, 20. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 20, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 20, 20. 5.
Annotation: Úvaha nad V. Nezvalem je složena především z citátů Nezvalových básní a myšlenek.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 90, 18. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 16, s. 2
Annotation: Projev, který byl přednesen u básníkova posledního bydliště v Baranově ulici č. 4 při příležitosti 60. výročí Nezvalovy smrti.
Article
3
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2016, č. 81, 19. 1.
Annotation: Rozhovor s básníkem K. Sýsem a Sýsovy básně.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 25, 2015, č. 181, 5. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 2, č. 31, s. 1 a 3
Annotation: Stať se věnuje životu a dílu V. Nezvala.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 230, 1. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 1, č. 24, s. 3
Annotation: Fejeton o Nezvalově díle vydávaném v České knižnici, záložkových textech, (auto)cenzuře, erotické poezii a mlčení z ostychu.
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 249, 24. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 43, s. 4
Annotation: Polemika s textem J. Flaišmana, publikovaným na webu Institutu pro studium literatury (www.ipsl.cz, 21. 12. 2011), v němž autor uvádí své výhrady...
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 5, 3. 2., s. 2
Annotation: Poznámka ke knize o K. Bieblovi.
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 20, 29. 5., s. 1
Annotation: Medailon k jubileu V. Nezvala; v čísle též několik dalších příspěvků (včetně obrazových) k tomuto jubileu.
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 49, 13. 12., s. 1
Annotation: Výběr z dopisů V. Nezvalovi z 8. 6. 1940 (i s faksimile), 10. 1. 1942, 27. 1. 1944, 5. 6. 1945 a 31. 12. 1946; s poznámkou k 10. výročí úmrtí...
Article
10
Published Praha : nakladatelství BVD, 2006.
Annotation: Fotografická publikace s doprovodným textem K. Sýse (s četnými odkazy na kulturní a literární život; mj. o přenesení Máchových ostatků na...
Book
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 27, 7. 7., s. 2
Annotation: Komentář k medailonu V. Nezvala od M. Kořené (Lidové noviny, 27. 5. 2000) a k současným poměrům v české literatuře.
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 21, 26. 5., s. 4
Annotation: Glosa k článku J. Ješe (deník Metro, bez bližšího určení) k jubileu V. Nezvala.
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 16, 25. 6., s. 1
Annotation: Poznámka k otištěnému známému snímku; vedle básně J. Pelce Vladislavu Vančurovi.
Article
14
In: Živme se očima koček. -- s. 99-104
Annotation: Doslov.
Book Chapter
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 4, 1998, č. 5, s. 1
Annotation: Medailon V. Nezvala; s poznámkou Z výboru Živme se očima koček, který vydává nakladatelství ETC Publishing v edici Báseň pro tebe.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 47, 24. 11., s. 10
Annotation: Kurzíva.
Article
17
18
Published Praha : Odeon, 1986.
Annotation: Autoři dopisů: Mácha Karel Hynek, Němcová Božena, Hálek Vítězslav, Neruda Jan, Sládek Josef Václav, Vrchlický Jaroslav, Šalda František Xaver,...
Book
19
In: Listy Klubu přátel poezie : léto 1985. -- ISSN 0452-0963. -- R. 1985, září, s. 4
Annotation: Článek editora.
Article
20
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 25, 19. 6., příl. Kmen, č. 25, s. 3
Annotation: Esej o poezii V. N.; citováno z V. N. i jeho posuzovatelů (Šalda František Xaver, Soldan Fedor ad.).
Article