By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 42, 29. 10., s. 4
Annotation: Satirická glosa k publicistice V. Novotného, konkrétně k jeho přezíravému hodnocení (kde, autor nespecifikuje) literární přílohy Haló novin...
Article
2
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2006, č. 1, březen, s. 32-35, 38-41
Annotation: Výbor z přednesených příspěvků (ve výňatcích); převzato ze sborníku Jiným hlasem.
Article
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 17, 29. 4., s. 2
Annotation: Recenze, pozastavující se mj. nad autorovovým poděkováním Vl. Novotnému v závěru doslovu.
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 21, 26. 5., s. 2
Annotation: Pamflet na soudobé kritiky; napadeni J. Chuchma za nekrolog M. Holuba (Mladá fronta Dnes, 15. 7. 1998), V. Novotný za nekrolog B. Hrabala (Lidové noviny,...
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 34, 29. 10., s. 1
Annotation: O kriticích v 90. letech.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 4, 1998, č. 11, [20. 11.], s. 4
Annotation: Komentář k úryvkům z článků V. Novotného (Literární měsíčník č. 6/1976, č. 8/1977) a L. Patery (Literární měsíčník č. 5/1985).
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 4, 1998, č. 8, s. 1
Annotation: Kritika nekrologů Zemřel imunolog a básník Miroslav Holub (J. Chuchma, Mladá fronta Dnes 15. 7. 1998) a Charismatické klubko nervů? (Portrétní...
Article
8
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 6, 1995, č. 29, 27. 7.-2. 8., s. 5
Annotation: Polemika s jeho kritickými články (Tvar, 15. 6.; Práce 17. 6.).
Article
9
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 6, 1995, č. 5, 2.-8. 2., s. 5
Annotation: Glosa k jeho publicistice v časopise Tvar; připomenuta kritikova někdejší spolupráce s: Tribuna.
Article
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 48, 2. 12., příl. Kmen, č. 48, s. 2
Annotation: Poznámka k polemice: Novotný Vladimír na téže straně.
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 46, 18. 11., příl. Kmen, č. 46, s. 3
Annotation: Replika na článek: Novotný Vladimír v témž čísle.
Article
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 43, 28. 10., příl. Kmen, č. 43, s. 3
Annotation: Polemika s článkem: Slomek Jaromír (Kmen č. 37); týká se též hodnocení: Durych Jaroslav a kritizuje článek: Novotný Vladimír, Prózy proti...
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 17, 29. 4., příl. Kmen, s. 2
Annotation: Glosa k článku: Novotný Vladimír (Kmen 1987, č. 16).
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 37, 17. 9., příl. Kmen, č. 37, s. 2
Annotation: Polemika s recenzí: Novotný Vladimír (Zemědělské noviny 16. 8.), vyvolaná zmínkou o poezii K. Sýse.
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 23, 9. 6., příl. Kmen, č. 23, s. 1, 4
Annotation: Kritická stať o současné mladé kritice; jmenovitě se týká: Novotný Vladimír, Macura Vladimír, Lukeš Jan, Juga Stanislav.
Article