By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 247, 24. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 43, s. 4
Annotation: Reakce K. Sýse na články J Wiendla a J. Peňáse, kteří reagovali na návrh ocenit jeho tvorbu státním vyznamenáním.
Article
2
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 3, s. 61-62
Annotation: Reakce K. Sýse na články J Wiendla a J. Peňáse, kteří reagovali na návrh ocenit jeho tvorbu státním vyznamenáním.
Article
3
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 22, 2017, č. 4, s. 50-54
Annotation: Odpovědi na anketu o podobách cenzury do roku 1989 a po něm. Autor mj. přikládá úryvek z knihy "Bratrstvo krkavčí pracky" s ukázkami literární...
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 47, 16. 12., s. 4
Annotation: Poznámka o článku D. Strože a agresivní reakci J. Peňáse.
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 8, 2002, č. 11, 15. 3., s. 4
Annotation: Recenze 1. čísla přílohy Týdne Kulturní revue Panská 7, zejména kritika příspěvků I. Wernische, M. C. Putny a J. Peňáse.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 34, 29. 10., s. 1
Annotation: O kriticích v 90. letech.
Article
7
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 6, 1995, č. 32, 17.-23. 8., s. 4
Annotation: Pamfletická poznámka k jeho recenzi (Lidové noviny) knihy: Florian Miroslav, Sonetarium.
Article
8
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 6, 1995, č. 7, 16.-22. 2., s. 5
Annotation: Polemika s hodnocením české literatury po roce 1989, mj. o jeho recenzi antologie Český dekameron aneb Sto knih 1969-1992, Scientia 1994.
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 5, 1995, č. 3, 4. 1., s. 5
Annotation: Kritika literárních hesel, zejména od: Peňás Jiří.
Article
10
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 5, 1994, č. 35, 8.-14. 9., příl. Pecka, č. 35, s. 3
Annotation: Polemická glosa k jeho článku Poetické bratrstvo krkavčí pracky (MfD, 23. 8.), v NP na téže straně přetištěnému, o básníku a nakladateli:...
Article