By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 14, 17. 1., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 3, s. 1
Annotation: Báseň věnována J. Pelcovi.
Article
2
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2016, č. 81, 19. 1.
Annotation: Rozhovor s básníkem K. Sýsem a Sýsovy básně.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 66, 19. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 12, s. 4
Annotation: Článek, v němž autor popírá tvrzení, že rozhovor s Bohumilem Hrabalem v Tvorbě z ledna 1975, kde se B. H. hlásí k myšlenkám socialismu, "pročistil...
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 42, 19. 10., s. 4
Annotation: Rozhovor, mj. o erotickém časopisu vydávaném K. Sýsem a J. Pelcem "po roce 1989".
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 16, 25. 6., s. 1
Annotation: Poznámka k otištěnému známému snímku; vedle básně J. Pelce Vladislavu Vančurovi.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 6, 26. 3., s. 3
Annotation: Úvaha.
Article
7
In: Závan vůně. -- s. 105-106
Annotation: Doslov; s biograficko-bibliografickou poznámkou o autorovi (s. 106-107).
Book Chapter
8
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 6, 1995, č. 42, 25. 10.-2. 11., s. 5
Annotation: Glosa, vyčítající Pelcovi, že ve vzpomínce na: Lhoták Kamil (revue Dotyk) smlčel okolnost, že výletu se účastnil i Sýs.
Article
9
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 6, 1995, č. 30, 3.-9. 8., s. 4
Annotation: Glosa k ediční poznámce k přetištění rozhovoru B. H. (Tvorba 1975) v jeho Spisech. Jako pravděpodobní původci rozhovoru jmenováni K. Sýs a...
Article
10
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 6, 1995, č. 4, 26. 1.-1. 2., s. 5
Annotation: Glosa ke kritice sbírky v měsíčníku Český dialog, v rubrice Doteky kultury.
Article
11
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 5, 1994, č. 28, 21.-27. 7., příl. Pecka, č. 28, s. 4
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 4, 1994, č. 167, 19. 7., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 4, 1994, č. 4, 27. 1.-2. 2., příl. Pecka, č. 4, s. 4
Annotation: K bibliofilskému vydání.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 46, 19. 11., příl. Kmen, č. 46, s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1981, č. 48, 2. 12., s. 6
Annotation: Polemická stať k článku: Pelc Jaromír, Poezie a světový názor (Rudé právo 20. 6.) a Čtyři poznámky na upřesnění (Tvorba č. 45).
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1981, č. 5, 4. 2., s. 18
Annotation: Recenze antologie básní současných autorů všech generací k 60. výročí KSČ.
Article