By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 276, 27. 11., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 48, s. 2
Annotation: Recenze českého překladu deníku Guillaima Apollinaira, mj. i se zápisy z doby jeho pobytu v Praze.
Article
2
In: Mosty a náměstí. -- Nestr.
Annotation: Závěrečná poznámka ke sbírce básní o Praze.
Book Chapter
3
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1986, č. 48, 26. 11., s. 1
Annotation: Recenze; též recenze jeho sbírky Nepřetržitá něha.
Article
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 38, 18. 9., příl. Kmen, č. 38, s. 4-5
Annotation: Rozhovor.
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1983, č. 29, 20. 7., příl. Kmen, č. 29, s. 4
Annotation: Polemická glosa obhajující překládání francouzské poezie podle doslovných překladů; týká se překladatelských pokusů básníků: Mařík...
Article
6
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 5, květen, s. 87-93
Annotation: Přehledový rozbor mladé poezie 60. let ve srovnání s poezií 70. let; týká se zejména A. Brouska, J. Žáčka, P. Skarlanta, M. Černíka, J. Peterky...
Article
7