By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 1, 5. 1., s. 4
Annotation: Kritika ignorování Obrysu-Kmene ostatními literárními časopisy a kritika fejetonu J. Slomka Hácha v Lidových novinách 30. 11. 2000.
Article
2
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 21, 26. 5., s. 2
Annotation: Pamflet na soudobé kritiky; napadeni J. Chuchma za nekrolog M. Holuba (Mladá fronta Dnes, 15. 7. 1998), V. Novotný za nekrolog B. Hrabala (Lidové noviny,...
Article
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 21, 26. 5., s. 4
Annotation: Pamfletická odezva na článek J. Slomka F. X. Šalda pozvedl českou kritiku ke hvězdám v rubrice Legendy 20. století (LN, 21. 4. 2000).
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 34, 29. 10., s. 1
Annotation: O kriticích v 90. letech.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 6, 1996, č. 226, 23. 9., s. 7
Annotation: Glosa, v podstatě souhlasná, k Vašákovu článku (Právo), ironizujícímu setkání literárních kritiků, pořádané Obcí spisovatelů. Citovány...
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 46, 16. 11., s. 2
Annotation: Suchl Jan; polemika s recenzí: Slomek Jaromír (Mladá fronta 16. 9.).
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 43, 28. 10., příl. Kmen, č. 43, s. 3
Annotation: Polemika s článkem: Slomek Jaromír (Kmen č. 37); týká se též hodnocení: Durych Jaroslav a kritizuje článek: Novotný Vladimír, Prózy proti...
Article