By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 24, 2019, č. 2, s. 78-79
Annotation: Rozhovor s K. Sýsem o státním vyznamenání a následné společenské reakci.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 182, 8. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 32, s. 2
Annotation: Báseň dedikována D. Strožovi u příležitosti jeho 75. narozenin.
Article
3
In: Sborník nezávislých foglarovců. -- ISBN 978-80-86289-82-3. -- Sv. 7, 2018, s. 20-23
Annotation: Rozhovor J. Stegbauera s K. Sýsem se týká především Sýsova vztahu k J. Foglarovi, zvláště pak Sýsových zásluh o zviditelnění spisovatele...
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 201, 30. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 34, s. 1, 3
Annotation: Rozhovor o vztahu K. Sýse k J. Foglarovi. J. Stegbauera v rozhovoru zajímaly především činy K. Sýse ve směru rehabilitace J. Foglara jako spisovatele.
Article
5
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 22, 2017, č. 4, s. 50-54
Annotation: Odpovědi na anketu o podobách cenzury do roku 1989 a po něm. Autor mj. přikládá úryvek z knihy "Bratrstvo krkavčí pracky" s ukázkami literární...
Article
6
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. [8], 2013, č. 4, prosinec, s. 57
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 176, 31. 7., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 31, s. 2
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 47, 16. 12., s. 4
Annotation: Poznámka o článku D. Strože a agresivní reakci J. Peňáse.
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 38, 23. 9., s. 1 a 3
Annotation: Komentář uvádějící některé v knize zamlčené skutečnosti, zejména Strožova exilová vydání Foglarových knih, Sýsův rozhovor s Foglarem...
Article
10
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 30, 2. 8., s. 1 a 3
Annotation: S redakční gratulací k pětašedesátinám 4. 8., dvěma snímky z autogramiády a výběrem z básní (s. 3).
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 31, 1. 8., s. 1 a 3
Annotation: Jubilejní rozhovor; s otištěnými ukázkami z dosud nevydané Strožovy sbírky Třicet básní za maminku (s. 3), s básní K. Sýse Žít. Danielu...
Article
13
Published Říčany : Orego, 2002.
Annotation: Sborník - slovník 125 členů Unie (/auto/medailonky, doplněné bibliografií, popř. ukázkou z díla nebo z recenzních ohlasů či vyjádřením...
Book
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 16, 21. 4., s. 1 a 3
Annotation: Rozhovor o jeho edičních podnicích, mj. o vydání děl J. Foglara; s fotografií a s osmi linoryty K. Kryla.
Article
15
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 6, 1995, č. 16, 20.-26. 4., s. 5
Annotation: Úryvek z předmluvy ke knižnímu vydání hry (Orego); text prvého obrazu přetištěn na s. 6.
Article
16
In: Pohroužení. -- Zadní strana obálky
Annotation: Doslov (s bibliografií D. Strože); s autorovými poznámkami na závěr (s. 95).
Book Chapter
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 4, 1994, č. 245, 18. 10., s. 1, 3
Annotation: Mj. s ohlášením chystaných svazků "černé řady" Poezie mimo domov.
Article
18
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 5, 1994, č. 35, 8.-14. 9., příl. Pecka, č. 35, s. 3
Annotation: Polemická glosa k jeho článku Poetické bratrstvo krkavčí pracky (MfD, 23. 8.), v NP na téže straně přetištěnému, o básníku a nakladateli:...
Article
19
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 4, 1993, č. 50/51, 20. 12., příl. . . . a dost!, s. 6-7
Annotation: Mj. o: Strož Daniel.
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 3, 1993, č. 264, 12. 11., příl. Haló kultura, s. 1
Annotation: Rozhovor, mj. o připravované knize rozhovorů Co jsem chtěl říct, říkám....
Article